bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bankowość
WSA w sprawie mBank

WSA w sprawie mBank

Dodano: 2022-08-26
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

24 sierpnia 2022 r. WSA w Warszawie oddalił skargę mBank na decyzję KNF z 17 grudnia 2021 r. o nałożeniu na mBank kar pieniężnych.

WSA ustalił brak naruszeń procedury administracyjnej przez KNF. Wskazał także na prawidłowe zastosowanie przez KNF norm prawa do stanu faktycznego.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, że:

  • obowiązki depozytariusza z art. 72 ust. 1 pkt 7 i 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, nie mogą być rozumiane wyłącznie formalnie i rachunkowo, ponieważ gwarancyjna funkcja depozytariusza łączy się z koniecznością rzeczywistej, materialnej kontroli wyceny lokat funduszy,
  • na rynku sekurytyzacyjnym wycena jest bardzo trudna, dlatego po stronie depozytariusza niezbędna jest szczególna ostrożność,
  • odpowiedzialność depozytariusza ma charakter zindywidualizowany, zatem sytuacja  innych podmiotów (ich kondycja finansowa i działania) na rynku kapitałowym nie ma dla niej charakteru determinującego.  

Wyrok WSA jest nieprawomocny.

Artykuły powiązane

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...

Ubezpieczyciel jednak wypłaci odszkodowanie bliskim ofiar wypadku na A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce 16 września 2023 r. To właśnie tego dnia kierowca jadący z p...

Pracodawca musi prowadzić teczki nawet jeśli nie wykonuje kontroli trzeźwości

Państwowa Inspekcja Pracy oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdzają, że nawet jeśli pracodawca nie wy...