bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bankowość
WSA w sprawie mBank

WSA w sprawie mBank

Dodano: 2022-08-26
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

24 sierpnia 2022 r. WSA w Warszawie oddalił skargę mBank na decyzję KNF z 17 grudnia 2021 r. o nałożeniu na mBank kar pieniężnych.

WSA ustalił brak naruszeń procedury administracyjnej przez KNF. Wskazał także na prawidłowe zastosowanie przez KNF norm prawa do stanu faktycznego.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, że:

  • obowiązki depozytariusza z art. 72 ust. 1 pkt 7 i 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, nie mogą być rozumiane wyłącznie formalnie i rachunkowo, ponieważ gwarancyjna funkcja depozytariusza łączy się z koniecznością rzeczywistej, materialnej kontroli wyceny lokat funduszy,
  • na rynku sekurytyzacyjnym wycena jest bardzo trudna, dlatego po stronie depozytariusza niezbędna jest szczególna ostrożność,
  • odpowiedzialność depozytariusza ma charakter zindywidualizowany, zatem sytuacja  innych podmiotów (ich kondycja finansowa i działania) na rynku kapitałowym nie ma dla niej charakteru determinującego.  

Wyrok WSA jest nieprawomocny.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...