bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bankowość
WSA w sprawie mBank

WSA w sprawie mBank

Dodano: 2022-08-26
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

24 sierpnia 2022 r. WSA w Warszawie oddalił skargę mBank na decyzję KNF z 17 grudnia 2021 r. o nałożeniu na mBank kar pieniężnych.

WSA ustalił brak naruszeń procedury administracyjnej przez KNF. Wskazał także na prawidłowe zastosowanie przez KNF norm prawa do stanu faktycznego.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, że:

  • obowiązki depozytariusza z art. 72 ust. 1 pkt 7 i 10 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, nie mogą być rozumiane wyłącznie formalnie i rachunkowo, ponieważ gwarancyjna funkcja depozytariusza łączy się z koniecznością rzeczywistej, materialnej kontroli wyceny lokat funduszy,
  • na rynku sekurytyzacyjnym wycena jest bardzo trudna, dlatego po stronie depozytariusza niezbędna jest szczególna ostrożność,
  • odpowiedzialność depozytariusza ma charakter zindywidualizowany, zatem sytuacja  innych podmiotów (ich kondycja finansowa i działania) na rynku kapitałowym nie ma dla niej charakteru determinującego.  

Wyrok WSA jest nieprawomocny.

Artykuły powiązane

I kwartał 2023 r.: mniej szkód, wyższe odszkodowania

W dniu 24 maja 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji UFG d...

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

    Zadaj Pytanie