bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
WSA: składki ubezpieczeniowe płacone zagranicznemu podmiotowi podlegają podatkowi u źródła

WSA: składki ubezpieczeniowe płacone zagranicznemu podmiotowi podlegają podatkowi u źródła

Dodano: 2020-08-17
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 7 sierpnia 2020 r. (sygn. akt. I SA/Po 87/20) orzekł, że składki za ubezpieczenie uiszczane zagranicą podlegają opodatkowaniu CIT w wysokości 20 proc. Zdaniem WSA, usługi te są podobne do umów gwarancji i poręczeń.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...