bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
WSA: składki ubezpieczeniowe płacone zagranicznemu podmiotowi podlegają podatkowi u źródła

WSA: składki ubezpieczeniowe płacone zagranicznemu podmiotowi podlegają podatkowi u źródła

Dodano: 2020-08-17
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 7 sierpnia 2020 r. (sygn. akt. I SA/Po 87/20) orzekł, że składki za ubezpieczenie uiszczane zagranicą podlegają opodatkowaniu CIT w wysokości 20 proc. Zdaniem WSA, usługi te są podobne do umów gwarancji i poręczeń.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...