bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wprowadzanie konsumentów w błąd

Wprowadzanie konsumentów w błąd

Dodano: 2022-04-14
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK nakazał spółce Obligacje Społeczne usunąć ze swoich stron informacje, które sugerują, że jej oferta dotyczy obligacji.

Powyższe ze względu na to, że wspomniana oferta tego przedsiębiorcy jest daleka od obligacji. Polega bowiem na tym, że konsumenci udzielają spółce pożyczek. Wydanie przez prezesa UOKiK decyzji tymczasowej ma zapobiec istotnym zagrożeniom dla zbiorowych interesów konsumentów.

Warto podkreślić, że decyzja tymczasowa została wydana po raz pierwszy w sprawach ochrony konsumentów. Jest to mechanizm stosowany w wyjątkowych sytuacjach. Decyzja ta umożliwia praktycznie natychmiastową reakcję na praktyki, które zagrażają zbiorowym interesom konsumentów.

W przedmiotowej sprawie doszło do takiego zagrożenia. Spółka proponowała inwestycje polegające na tym, że konsumenci udzielali jej pożyczki w kwocie 10 tys. zł lub 100 tys. zł. Natomiast oprocentowanie wynosiło od 6 do 12 proc. i było zależne m. in. od czasu trwania umowy. Przedstawiając ofertę, na treści swoich stron, przedsiębiorca posługiwał się pojęciami, np. obligacje, obligacje społeczne, emisja, emitent. O tym, że powyższe jest zwykłą pożyczką, która nie ma nic wspólnego z papierami wartościowymi, konsument dowiadywał się dopiero wówczas, gdy podpisywał umowę. Ponadto o ryzyku związanym z proponowaną inwestycją nie informowano.

Opisana praktyka jest niebezpieczna dla konsumentów, ponieważ spółka odwoływała się do cieszących się społecznym zaufaniem pojęć z rynku finansowego.   

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...