bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Weksel nie zostanie zrealizowany, jeśli zawiera niezarejestrowany skrót firmy

Weksel nie zostanie zrealizowany, jeśli zawiera niezarejestrowany skrót firmy

Dodano: 2016-03-20
Publikator: Sąd Okręgowy w Łodzi

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 23 stycznia 2016 r. orzekł, że zarówno trasat (wystawca weksla), jak i remitent (podmiot, na rzecz którego ma być wypłacona suma wekslowa) powinni być zapisani na wekslu w ten sam sposób, co w Krajowym Rejestrze Sądowym. Użycie skrótu firmy, który nie został wpisany do KRS, może skutkować tym, że weksel został wystawiony na rzecz podmiotu gospodarczego, który prawnie nie istnieje. A zatem weksel staje się nieważny.  

W rozpoznawanej sprawie stronami sporu był zakład ubezpieczeń i pośrednik ubezpieczeniowy, który podpisał weksel in blanco, a towarzystwo miało prawo wypełnić go, zgodnie z dołączoną do weksla deklaracją, w razie opóźnienia w przekazaniu na rachunek bankowy zakładu ubezpieczeń składek ubezpieczeniowych pobranych od klientów lub w wykonaniu innych zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy pośrednictwa ubezpieczeniowego. Po wypełnieniu weksla i braku zapłaty zakład ubezpieczeń wniósł pozew do sądu. W toku postępowania sądowego pojawiły się wątpliwości co do określenia trasata. Sąd bowiem dostrzegł, że z odpisu pełnego rejestru przedsiębiorców dotyczącego powoda wynika, iż firma różni się od widniejącej na wekslu in blanco, a do rejestru nie zostały wpisane żadne skróty od tej nazwy. Sąd powołał się na art. 435 par. 4 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym używany przez przedsiębiorcę skrót firmy również podlega ujawnieniu w KRS. Sąd uznał, że przedłożony przez powoda weksel wskazuje jako trasata osobę prawnie nieistniejącą, a przez to dokument staje się nieważnym. Sąd przypomniał art. 101 pkt 5 Prawa wekslowego, zgodnie z którym weksel powinien zawierać nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana.

Wyrok Sądu I instancji potwierdził Sąd Apelacyjny, do którego apelację wniósł pośrednik ubezpieczeniowy. Sąd potwierdził w uzasadnieniu wyroku, że remitent, podobnie jak i trasat, powinien użyć swojej firmy według wpisu do KRS, brak zastosowania się do tego obowiązku sprawiło, że przedłożony w tej sprawie weksel jest nieważny. Więc, na jego podstawie powód nie może dochodzić zapłaty.

Artykuły powiązane

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...

Spółka Provident z licencją krajowej instytucji płatniczej?

Provident liczy na to, że będzie pierwszą firmą pożyczkową na polskim rynku z licencją krajowej instytucji płatniczej (K...

Jak dobrze mieć assistance domowy!

Przeciekający zawór od pralki, zalane mieszkanie czy zmywarka, która przestała działać… Nikogo nie cieszą takie niespodz...