bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Wciąż nie ma rozporządzenia dotyczącego mediacji

Wciąż nie ma rozporządzenia dotyczącego mediacji

Dodano: 2016-05-09
Publikator: PAP

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało Polską Agencję Prasową, że w resorcie „trwają prace legislacyjne nad projektem przedmiotowego rozporządzenia”, które „powinny zakończyć się w pierwszej połowie czerwca br.”

Przypomnijmy, że rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora miało pierwotnie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r., tj. w dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej przepisy Kodeksu postepowania cywilnego. Następnie dokonano przesunięcia terminu na I i II kwartał 2016 r.

Na rozporządzenie szczególnie liczą sami mediatorzy. Ustawa, promująca pozasądowe metody rozstrzygania sporów, została uchwalona jesienią zeszłego roku. Wprowadziła ona m. in. nowe regulacje zawodu mediatora, w tym zwiększenie stawek za prowadzenie mediacji.

Aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2005 r., jednak nie dłużej niż sześć miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli do 1 lipca 2016 r.

„Dla środowiska mediatorów jest to ogromny problem, bo zapowiadane rozporządzenie miało istotnie podnieść wynagrodzenia mediatorów. To był jeden z bardzo gorąco dyskutowanych punktów podczas konsultacji na etapie przygotowywania zmian ustawowych” – powiedziała PAP Ewelina Stobiecka, radca prawny, mediatorka i koordynatorka Międzynarodowego Centrum Mediacji przy międzynarodowych izbach handlowych.

Ekspertka odniosła się także do przepisu projektowanego postanowienia, które przewiduje, że w mediacji ze skierowania sądu strony nie mogą ustalić z mediatorem wyższego wynagrodzenia niż określone w rozporządzeniu. Mówiła, że choć nie jest ono korzystne dla mediatorów, to nie powinno w przyszłości stanowić większego problemu.

„Jeśli strony znajdą sobie mediatora, który bierze wyższe stawki niż określone w rozporządzeniu, ale jest np. bardzo skuteczny i działa na rynku prywatnym, to zawsze mogą przerwać postępowanie sądowe i wyjść do mediacji prywatnej” – dodała Stobiecka.

Przypomniała także, iż nowe przepisy zmieniły zasady finansowania mediacji – od 1 stycznia są zaliczane do kosztów sądowych.

Artykuły powiązane

Pada śnieg…na co uważać będąc kierowcą?

„Tato zobacz, jakie piękne płatki lecą z nieba.” Rzeczywiście, stanąłeś w oknie z synem i obaj zachwycacie się tym cudem...

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...