bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Warta zyskuje dzięki innowacjom

Warta zyskuje dzięki innowacjom

Dodano: 2017-03-27

Warta zaprezentowała osiągnięte przez Grupę wyniki finansowe za 2016 r. Jak podaje ubezpieczyciel, obie spółki należące do Warty, w minionym roku zebrały 4,86 mld zł składki przypisanej brutto. Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń netto przekroczyła 3,28 mld zł.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA w 2016 r. osiągnęło łączny przypis składki brutto w wysokości 4,12 mld zł. Oznacza to wzrost przypisu składki o niemal 15% w porównaniu z 2015 r. Jak podaje ubezpieczyciel, silny wzrost przypisu składki odnotowano w ubezpieczeniach indywidualnych. Największy wzrost zaobserwowano w ubezpieczeniach komunikacyjnych – o 44%. 16% wzrostu odnotowano również w ubezpieczeniach małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrost zaobserwowano także w ubezpieczeniach mieszkań – o 12%. Łącznie natomiast, ubezpieczenia indywidualne zebrały o 17% wyższą składkę względem roku 2015. Osiągnęła ona poziom 2,89 mld zł.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...