bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Warta w gronie „zdrowych organizacji”

Warta w gronie „zdrowych organizacji”

Dodano: 2022-12-23
Publikator: informacja prasowa

Warta kolejny rok z rzędu znalazła się w prestiżowym gronie firm z najwyższym wskaźnikiem Organizational Health Index (OHI). Wskaźnik ten reprezentuje szeroko rozumianą jakość funkcjonowania i procesów firmy w ocenie jej pracowników, określaną również jako „zdrowie organizacji”.

Ocena „zdrowia organizacji” uwzględnia szereg różnych obszarów, jak np. kultura i klimat  (wartości, standardy pracy, promowane postawy), motywacja (poziom zmotywowania pracowników i ich entuzjazm), podejście do innowacji i nauki (wdrażane usprawnienia i angażowanie pracowników w tworzenie nowych rozwiązań), koordynacja i kontrola  (jak mierzone są efekty i jakość pracy), a także kompetencje i odpowiedzialność samych pracowników.

Na zdrowie organizacji wpływ ma również przywództwo (jakość i styl zarządzania, umiejętności i postawy menedżerów, stopień wspierania podwładnych) oraz zorientowanie firmy na zewnątrz – w tym relacje z klientami i poziom ich lojalności, współpraca z partnerami, monitorowanie konkurencji.

Badanie OHI przeprowadzane jest w Warcie od 4 lat. W tym roku wynik firmy wyniósł 85 p.p., co oznacza wzrost względem ubiegłego roku o 2 p.p. Ten rezultat pozycjonuje Wartę w gronie 10 proc. najlepszych firm na świecie pod względem zdrowia organizacji.

Poziom OHI ma również swój wymiar ekonomiczny, bowiem analizy wskazują, że organizacje, które cechuje wysoki wskaźnik zdrowia, osiągają nawet trzykrotnie lepsze wyniki niż firmy z niskim OHI. A zatem dbałość o zdrowie organizacyjne przekłada się na wyniki finansowe.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...