bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bez kategorii
Walka z smishingiem: nowe przepisy wprowadzają blokowanie fałszywych SMS-ów przez operatorów telekomunikacyjnych

Walka z smishingiem: nowe przepisy wprowadzają blokowanie fałszywych SMS-ów przez operatorów telekomunikacyjnych

Dodano: 2024-03-27
Kategorie:

Od 25 marca 2024 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy, które nakładają obowiązek na operatorów telekomunikacyjnych do blokowania fałszywych wiadomości SMS. Smishing, czyli wyłudzanie danych lub pieniędzy poprzez wiadomości tekstowe, jest teraz regulowane w ustawie dotyczącej zwalczania nadużyć w komunikacji elektronicznej.

Smishing jest rodzajem phishingu, czyli ataku przeprowadzanego za pomocą wiadomości tekstowych, głównie SMS-ów. Przestępcy wykorzystują tę metodę, podszywając się pod różne instytucje lub firmy, aby uzyskać od ofiary informacje lub zainicjować niepożądane działania.

W ramach nowych przepisów, operatorzy telekomunikacyjni muszą blokować fałszywe SMS-y, a każdy może zgłaszać podejrzane wiadomości. Wprowadzono również system wymiany wzorców fałszywych wiadomości, aby ułatwić blokowanie smishingu.

Co więcej, operatorzy są zobowiązani blokować wiadomości z fałszywymi nadpisami, zwłaszcza jeśli pochodzą one od podmiotu publicznego. Jeśli nadpis jest podejrzany, można go zgłosić do CSIRT NASK poprzez wysłanie zgłoszenia pod numer 8080.

Te zmiany powinny przynieść korzyść klientom operatorów, ponieważ będą otrzymywać mniej fałszywych i podejrzanych wiadomości SMS, co może zmniejszyć ryzyko oszustw i wyłudzeń. Niemniej jednak należy zachować ostrożność, ponieważ nie wszystkie zabezpieczenia mogą obejmować wiadomości pochodzące od firm prywatnych, co może stanowić ryzyko dla odbiorców. W związku z tym zawsze warto być czujnym wobec wiadomości wymagających podania danych osobowych lub dokonania płatności.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...