bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Walka z cyberprzestępcami

Walka z cyberprzestępcami

Dodano: 2022-06-20

Rząd zamierza podjąć próbę walki z cyberprzestępcami. Rozpoczęły się prace nad nową ustawą o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Czas przyjęcia projektu przez RM to, według planu, III lub IV kwartał tego roku.

Wraz z rozwojem komunikacji elektronicznej, kwitnie działalność oszustów w tym obszarze. Pojawiają się coraz to „ciekawsze” historie osób, które padły ofiarą cyberprzestępców. Nowe sposoby wyłudzania danych, włamania na konta – nie tylko bankowe – to już chleb powszedni.

Część z wymienionych problemów chce rozwiązać pion cyfryzacji w KPRM. Z ramowych założeń projektu ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej wynika, że rząd chce odeprzeć niektóre praktyki poprzez np. stosowanie bramek VoIP do podszywania się pod niektóre instytucje czy wysyłanie fałszywych sms-ów.

Na telekomy mają zostać nałożone obowiązki, które będą chroniły Polaków przed cyberatakami. Firmy telekomunikacyjne miałyby blokować wiadomości sms, które wpiszą się we wzór wskazany przez zespół zajmujący się cyberbezpieczeństwem. W praktyce miałoby wyglądać to tak, że zostanie stworzony rejestr ze wzorami podejrzanych wiadomości, które telekomy będą musiały blokować.

Dotyczy to także połączeń głosowych budzących wątpliwości, zatem sytuacji, gdy ktoś podszywa się pod osobę lub instytucję. Natomiast prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie posiadał spis numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...