bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Wakacje – jak nie stracić swoich pieniędzy?

Wakacje – jak nie stracić swoich pieniędzy?

Dodano: 2022-04-19
Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Każda osoba, która korzysta ze zorganizowanych wyjazdów turystycznych powinna upewnić się, że w przypadku problemów ze strony organizatora będzie mogła być spokojna o zwrot pieniędzy.

Powyższe będzie możliwe tylko wówczas, gdy podmiot turystyczny spełnił wymogi ustawowe. Oznacza to uzyskanie wpisu do specjalnej ewidencji, w której następnie widnieje jako aktywny podmiot. Wspomniana ewidencja jest dostępna publicznie na portalu TFG. Ponadto przedsiębiorca turystyczny powinien posiadać zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Wskazane elementy są dla turystów gwarantem bezpieczeństwa wpłaconych środków.

Podróżni, którzy wybierają zorganizowane wyjazdy turystyczne dla własnego bezpieczeństwa powinni zweryfikować informacje dotyczące organizatora w ewidencji przedsiębiorców turystycznych. Znajdują się tam dane odnośnie legalnie działających biur podróży, gwarancjach, które chronią klientów. Ponadto zawarte są w niej wskazówki dotyczące tego, co zrobić, gdy organizator ogłosi niewypłacalność. Natomiast jeszcze przed wyjazdem podróżni powinni mieć na uwadze ubezpieczenie turystyczne. Ponadto wskazane jest, by sprawdzić, co zrobić w sytuacji, gdy organizator ma problemy, a konkretnie – z jakimi instytucjami należy się skontaktować.

Warto zaznaczyć, że polskie prawo dokładnie wskazuje warunki oferowania, sprzedaży oraz realizacji imprez turystycznych. Nakłada przy tym na przedsiębiorców turystycznych szereg obowiązków, których celem jest ochrona praw klientów.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...