bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
W razie szkód związanych z opadami śniegu i oblodzeniem pomoże ubezpieczenie. Ale czy zawsze?

W razie szkód związanych z opadami śniegu i oblodzeniem pomoże ubezpieczenie. Ale czy zawsze?

Dodano: 2022-12-05
Publikator: Informacja prasowa

Ubezpieczenie pomoże w razie szkód związanych z opadami śniegu i oblodzeniem. Właściciel nieruchomości musi jednak spełnić pewne obowiązki.

Ochrona przed skutkami działania żywiołów to element dobrowolnych ubezpieczeń nieruchomości mieszkaniowych. Na liście żywiołów znajdziemy zwykle skutki działania opadów śniegu oraz gromadzącego się lodu. Taka sytuacja nie oznacza jednak, że właściciel lub zarządca nieruchomości mieszkaniowej może zlekceważyć konieczność usuwania zalegających mas śniegu i lodu.

Kluczowe znaczenie mają tu przepisy prawa budowlanego. Art. 61 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane nakazuje usuwanie śniegu i lodu mogącego zagrozić bezpieczeństwu użytkowania budynku. W przypadku budynków wielorodzinnych odśnieżanie jest obowiązkiem zarządcy. Warto też pamiętać o obowiązujących normach budowlanych.

W praktyce zarządca lub właściciel budynku mieszkalnego powinien usuwać śnieg jak najszybciej. Prawo budowlane za niezapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu przewiduje grzywnę nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Najczęściej kończy się jednak na mandacie za śnieg na dachu. Jego maksymalna wysokość to 500 zł w razie ukarania przez nadzór budowlany lub 1 500 zł po ukaraniu przez Policję albo straż miejską.

Jeśli zbyt duży ciężar śniegu i lodu zalegającego na dachu spowoduje uszkodzenie konstrukcji budynku, to zakład ubezpieczeń zwykle będzie mógł skorzystać z możliwości zapewnionej mu przez art. 827 kodeksu cywilnego. Ten przepis wskazuje, że ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli szkoda była efektem rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. Wyjątek dotyczy sytuacji, w których zapłata odszkodowania odpowiada tzw. względom słuszności lub ubezpieczyciel wprowadził inne zasady do umowy albo OWU. W przypadku ubezpieczeń nieruchomości, zakłady ubezpieczeniowe zwykle korzystają z możliwości odmowy wypłaty odszkodowania po wypadku spowodowanym przez rażące niedbalstwo.

Obowiązek dotyczący odśnieżania ma związek również z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Chodzi m.in. o ubezpieczenie OC w życiu prywatnym wykupywane jako częsty dodatek do polis mieszkaniowych. Nie można zapominać, że OC posiadają również zarządcy nieruchomości oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. W przypadku zarządców występuje nawet obowiązek wykupywania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...