bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
W lutym Walne Zgromadzenie MACIF Życie TUW

W lutym Walne Zgromadzenie MACIF Życie TUW

Dodano: 2017-01-25

MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych poinformowało, iż w dniu 15 lutego 2017 r. odbędzie się posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. Odbędzie się ono w siedzibie MACIF Życie TUW.

Zaplanowano m.in. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego towarzystwa. Ponadto, podjęta zostanie uchwała w sprawie zmian w statucie MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...