bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
W Chinach wzrasta telemarketingowa sprzedaż ubezpieczeń

W Chinach wzrasta telemarketingowa sprzedaż ubezpieczeń

Dodano: 2016-05-16

Chińskie Stowarzyszenie Ubezpieczeń podało, że telemarketingowa sprzedaż ubezpieczeń na życie rośnie. W 2015 r. wzrosła o 16%. Ubezpieczenia na życie stanowiły aż 60% ogółu składek pozyskanych kanałem telemarketingowym. 18% stanowiły ubezpieczenia zdrowotne. Na pozostałą część składały się ubezpieczenia wypadkowe i rentowe.

Te statystyki przenoszą się na liczbę zatrudnionych pracowników w branży telemarketingu ubezpieczeniowego w Chinach. W 2015 r. liczba telemarketerów wzrosła o 11% w stosunku do poprzedniego roku, wynosząc 69 tys. pracowników, gdzie na jednego z nich przypadało 3,4 polis ubezpieczeniowych. Jak podaje chiński nadzór ubezpieczeniowy (CIRC), cały chiński rynek ubezpieczeń na życie wzrósł o 25%.

 

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...