bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
W Chinach ponad połowa pracowników niepokoi się o swoje oszczędności emerytalne

W Chinach ponad połowa pracowników niepokoi się o swoje oszczędności emerytalne

Dodano: 2016-05-10
Publikator: Instytut Międzynarodowych Badań LIMRA

LIMRA i współpracujące z nią instytuty badawcze podały, że 53 procent chińskich robotników czują się niepewni, czy ich oszczędności wystarczą do okresu emerytury.

Tradycyjnie, pracownicy w Chinach polegali na publicznym systemie emerytalnym, który zapewniał im dochód po przejściu na emeryturę. Obecne w tym kraju trendy demograficzne mogą sprawić, że ta gwarancja zostanie zachwiana.

“Połączenie obowiązkowych emerytur ze zwiększoną długowiecznością stanowią prawdziwe groźby dla systemu emerytalnego Chin”- stwierdził Lauren Finnie, analityk w Instytucie Międzynarodowych Badań LIMRA. „Co przekłada się na to, że dzisiejsi robotnicy wyrażają więcej niepewności wobec ich emerytury.”

Badanie potwierdziło, że obowiązkowe emerytury powodują sytuację, że więcej niż 90 procent miejskich pracowników w wieku 60 lat chce przejść na emeryturę i zacząć ściągać socjalne świadczenie.

Bank Światowy podał dane dotyczące długości życia Chińczyków. Wynika z nich, że w 1966 r. średnia długość życia wynosiła 54 lata, natomiast w 2014 r. jest to już 75 lat. Więcej niż połowa uczestników badania odpowiedziała, że spodziewa się dożyć wieku 85 lat. 

„Gdy patrzyliśmy na czynności wobec emerytur planowanych i postawy wśród chińskich konsumentów, zakładaliśmy określone podobieństwa do konsumentów z USA” – powiedział Finnie.

Na przykład, z badań wynikło, że 88 procent chińskich konsumentów zakończyło przynajmniej 1 czynność emerytury planowanej. Do najlepszych wyników należą: 52 procent ustaliło, na jakim poziomie ukształtuje się ich przyszły dochód, 44 procent obliczyło, jak duże będą mogły być ich wydatki na emeryturze.

Porównawczo, badania Instytutu Emerytur LIMRA wykazały, że trzy czwarte Amerykanów w okresie przedemerytalnym zakończyło przynajmniej 1 czynność w kierunku emerytury planowanej. Więcej niż połowa (53 procent) ustaliło wysokość ich przyszłych świadczeń socjalnych przy przechodzeniu na emeryturę w różnym wieku, 39 procent określiło wysokość ich przyszłego przychodu na emeryturze.

W USA, wśród rodzin w pełni ubezpieczonych, główne źródła dochodu na emeryturze stanowią świadczenia socjalne (43 procent) oraz renta/emerytura z przeszłych oszczędności (25 procent). Główne źródło emerytury w Chinach stanowią renty socjalne, jak wskazało 56 procent uczestników badania. Osobiste oszczędności i inwestycje były głównym źródłem dla 48 procent.

Na podstawie danych Banku Światowego, Chiny mają jeden z najwyższych wskaźników oszczędności domowych, osiągając średnio 30 procent ich dochodu do dyspozycji. Natomiast, dla USA średnia ta waha się między 5 i 6 procent.

Nawet Chińczycy z wysokim odsetkiem oszczędności niepokoją się o ich przyszłe dochody na emeryturze. Produkt finansowy, który jest podobny do USA 401 (k) plan, to roczna renta przedsiębiorstwa. Tylko 16 procent miejskich konsumentów powiedziało, że renta roczna przedsiębiorstwa jest głównym źródłem dochodu na emeryturze.

“Jedno z wniosków z badań sugeruje, że potrzeba więcej edukacji konsumenckiej o emeryturze planowanej i możliwościach dochodu poza tradycyjnym kontem” – powiedział Finnie.

Tylko 22 procent konsumentów w Chinach powiedziało, że współpracują oni z finansowym profesjonalistą. 21 procent potwierdziło, że posiadają profesjonalny pisemny program emerytalny.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...