bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
W 2016 roku PZU rekordowo osiągnęło ponad 20 milionów złotych składki przypisanej brutto

W 2016 roku PZU rekordowo osiągnęło ponad 20 milionów złotych składki przypisanej brutto

Dodano: 2017-03-15
Publikator: Grupa PZU

Grupa PZU opublikowała wyniki finansowe za rok 2016. Jak podano, Grupa osiągnęła rekordowy wzrost przypisu składki brutto do 20 219 mln zł. Jednocześnie Grupa PZU zwiększyła zysk operacyjny rok do roku. Odnotowano wzrost skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej do poziomu 3 034 mln zł. W minionym roku PZU poszerzyło również udziały w rynku ubezpieczeń i umocniło pozycję w sektorze bankowym.

– Ubiegły rok był pełen wyzwań, ambitnych projektów i znaczących sukcesów. Jest w nas pasja start–upu i siła giganta kapitałowego. Dobre wyniki finansowe PZU za 2016 rok to efekt konsekwentnie realizowanej strategii. Zgodnie z jej założeniami skoncentrowaliśmy się na budowaniu pozycji w obszarze naszej podstawowej działalności ubezpieczeniowej. Wykorzystując poprawiającą się sytuację na rynku oraz efektywne struktury sprzedaliśmy ponad 700 tys. więcej ubezpieczeń komunikacyjnych niż w ubiegłym roku. W rezultacie nasz udział w rynku majątkowym wzrósł o 3,0 p.p. r/r, a składka przypisana brutto o 20,4% r/r, notując tym samym dynamikę nie widzianą w PZU od lat. Wzmocniliśmy fundamenty oraz wytyczyliśmy kierunki działalności, tak by w perspektywie najbliższych lat Grupa PZU stała się nie tylko największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej, ale także najbardziej innowacyjną, stabilną i rentowną, dostarczającą produkty z obszaru ubezpieczeń, zdrowia, zarządzania aktywami oraz bankowości – mówi Michał Krupiński, prezes PZU.

PZU w 2016 roku zebrał 20 219 mln zł składki brutto, co oznacza wzrost składki przypisanej brutto o 10,1% r/r. Największa dynamika sprzedaży została zanotowana w ubezpieczaniach komunikacyjnych, które wzrosły o 34,4% r/r do 7 050 mln zł. Jedocześnie wskaźnik kosztów administracyjnych (dla polskich spółek ubezpieczeniowych w Grupie) spadł o 0,7 p.p. r/r do wartości 8,1%.

 – O sile PZU świadczy także pozycja lidera w ubezpieczeniach na życie – mówi Paweł Surówka, prezes PZU Życie SA – Nie zamierzamy zwalniać tempa. Na rynku ubezpieczeń na życie jeszcze w tym roku zwiększymy naszą obecność wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Cały czas rozwijamy także ofertę w obszarze zdrowotnym, gdzie liczba klientów wzrosła o 300 tys. Nasze produkty dystrybuujemy przez 1800 placówek do już ponad 1,3 mln klientów – dodaje Paweł Surówka.

W 2016 roku skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej dla Grupy PZU wyniósł 3 034 mln zł wobec 2 940 mln zł w 2015 roku. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1 947 mln zł, a wskaźnik ROE 15,0%, wobec odpowiednio 2 343 mln zł i 18,0% w 2015 roku.

– W 2016 roku zanotowaliśmy wzrost składki przypisanej brutto Grupy o 1 860 mln zł r/r, zachowując przy tym restrykcyjną dyscypliną kosztową, która przełożyła się na redukcję kosztów stałych o blisko 80 mln zł. Osiągnięty zysk netto w wysokości 1 947 mln zł pozostawał pod wpływem wyższych odszkodowań w ubezpieczeniach rolnych z pierwszego półrocza oraz przeceny pakietu akcji Grupy Azoty, w pełni ujętej w wyniku finansowym. Warto jednocześnie zaznaczyć, że na porównywalność danych finansowych wpłynęło również wprowadzenie w lutym 2016 roku podatku od aktywów instytucji finansowych – mówi Tomasz Kulik, CFO PZU.

W dniu 8 grudnia 2016 r. PZU w konsorcjum z PFR podpisało z UniCredit S.p.A. umowę dotyczącą kupna 32,8% akcji Banku Pekao S.A., za łączną kwotę 10,6 mld zł. Transakcja prawdopodobnie zostanie sfinalizowana w drugim kwartale 2017 roku.

– Pekao to wysokiej jakości aktywo inwestycyjne, które charakteryzują zarówno wysokie zyski jak i stabilny wskaźnik wypłaty dywidendy. Biorąc pod uwagę rekomendację zarządu Pekao co do planowanej wypłaty dywidendy za rok 2016 oraz cenę nabywanego przez PZU pakietu, szacowana stopa dywidendy wyniesie ponad 7% – mówi Michał Krupiński, prezes PZU SA.

Od momentu podpisania umowy wzrosła także kapitalizacja Pekao, już w lutym 2017 r. cena przekroczyła 142 zł, co oznacza wzrost wartości nabywanego przez PZU pakietu o ponad 1 mld zł. Włączenie Pekao do Grupy PZU również istotnie zwiększy potencjał w obszarze dystrybucji produktów ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych. Potencjał sprzedaży Pekao i Alior Bank to ok 9,5 mln klientów i 2 700 placówek. Nakładając na to możliwość cross-sellingu w ramach biznesu ubezpieczeniowego, inwestycyjnego, oszczędnościowego i bankowego PZU może otrzymać szereg możliwości, które będą mogły generować wartość dodaną na poziomie całej Grupy.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...