bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Vienna Life: lekkie ochłodzenie na rynkach finansowych

Vienna Life: lekkie ochłodzenie na rynkach finansowych

Dodano: 2017-04-21

Po trzech miesiącach wzrostów na giełdach w Warszawie i Nowym Jorku rozpędzone rynki akcji wpadły w lekką zadyszkę. W tym samym okresie dobrze spisywały się rynki europejskie, ale też dalekowschodnie – wskazuje Michał Janik, Doradca Inwestycyjny Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group w komentarzu rynkowym.

Jak wskazuje w swoim komentarzu ekspert z Vienna Life, panująca obecnie sytuacja na światowych giełdach, w większym stopniu jest wynikiem działań politycznych, niż wydarzeń gospodarczych. „Nieudane podejście do zmian w amerykańskim systemie opieki zdrowotnej spowodowało zwątpienie w skuteczność pozostałych, oczekiwanych przez inwestorów działań reformatorskich prezydenta USA. Wpłynęło to zarówno na wyhamowanie wzrostów na giełdzie, jak też nieco osłabiło dolara” – wyjaśnia w swojej wypowiedzi Michał Janik.

Jak zaznacza ekspert, w Europie natomiast porażka eurosceptyków w holenderskich wyborach tchnęła nieco optymizmu na rynki akcji. „W dalszym ciągu podtrzymujemy jednak opinię, że wraz ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi we Francji na rynkach można oczekiwać podwyższonej zmienności” – wskazuje w swojej wypowiedzi Michał Janik.

„W naszych przykładowych portfelach utrzymujemy nieznaczną ekspozycję na amerykański rynek akcji poprzez fundusz denominowany w dolarze. Nieudana próba wprowadzenia reform ochłodziła optymizm inwestorów, jednak brak jest sygnałów świadczących o słabej kondycji amerykańskiej gospodarki. W przypadku poprawy nastrojów wśród inwestorów chcemy skorzystać z powrotu koniunktury na giełdach USA” – dodaje ekspert Vienna Life.

Janik wskazuje również, że ekspozycja na europejski rynek akcji realizowana jest poprzez fundusz denominowany i zabezpieczony w PLN oraz poprzez geograficznie zdywersyfikowany fundusz sektorowy. „W portfelu bezpiecznym zmniejszamy udział tego ostatniego, aby zminimalizować oczekiwany wzrost zmienności przed zbliżającymi się wyborami we Francji. W portfelu agresywnym ekspozycja na ten rynek pozostaje bez zmian. Porażka eurosceptyków w holenderskich wyborach może być pewnym wskaźnikiem odnośnie wyników we Francji, a obecność na europejskim rynku akcji może pozwolić na wygenerowanie atrakcyjnej stopy zwrotu” – tłumaczy Michał Janik.

„Obecność na polskim rynku akcji zaznaczamy przez fundusz sektorowy oraz akcji uniwersalnych, który w naszej ocenie jest bardziej odporny na ryzyka polityczne niż fundusze specjalizujące się spółkach o największej kapitalizacji” – podsumowuje Michał Janik.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...