bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dodano: 2017-09-05
Publikator: Rządowe Centrum Legislacji

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały stanowiska zgłoszone w ramach uzgodnień projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (czytaj więcej: Nowelizacja ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

W uwagach zgłoszonych przez Rządowe Centrum Legislacji wskazano, że objaśnienie definicji „koasekuratora wiodącego” powinno stanowić treść przepisu materialnego ustawy (regulacji dopuszczającej – ogólnie bądź w określonym zakresie – możliwość wskazania w umowie koasekuracji jednego z zakładów, będącego stroną takiej umowy, do wykonywania określonych czynności w imieniu własnym i pozostałych zakładów ubezpieczeń).

Ponadto, jak wskazuje RCL, z proponowanych przepisów materialnych ustawy (dodawany art. 208a i art. 211a ustawy) wynika, że instytucja koasekuratora wiodącego ma odnosić się do umów koasekuracji dużych ryzyk spełniających wymagania określone w przepisach, co jednak nie wynika z projektowanej definicji. Zdaniem Centrum, może to prowadzić do wątpliwości co do możliwości zastosowania tej instytucji w innych przypadkach niż wskazane w regulacjach, np. w przypadku wykonania obowiązku przekazywania informacji określonego w art. 337 ust. 1 ustawy.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...