bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Sektor finansowy
KNF ostrzega – niebezpieczne praktyki na rynku produktów inwestycyjnych

KNF ostrzega – niebezpieczne praktyki na rynku produktów inwestycyjnych

Dodano: 2023-06-21

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał niedawno komunikat, w którym informuje, że w ostatnim czasie dostrzega się niebezpieczny proceder oferowania przez nieuprawnione do tego podmioty produktów o charakterze finansowym. Chodzi tu o oferty pożyczek pieniężnych, które zaciągane przez przedsiębiorców finansować mają szeroko rozumiane inwestycje, które z kolei obarczone są wysokim ryzykiem. Jak zauważa się w komunikacie, często do opisu tych ofert wykorzystuje się określenie „crowdfunding pożyczkowy”, prezentując jednocześnie przewidywane stopy zwrotu, opis ryzyka związanego z inwestycją czy sylwetkę twórcy projektu, co wywołać ma za pewne wrażenie bezpieczeństwa. Produkty te przywołują skojarzenia produktów podlegających regulacjom rynku finansowego, jednak w rzeczywistości oparte są na przepisach prawa cywilnego, dokładniej prawie zobowiązań, zaś podmioty, które je oferują, to najczęściej przedsiębiorcy, którzy nie podlegają ze względu na swą działalność obowiązkowi uzyskania właściwej licencji czy nadzorowi KNF. W konsekwencji takie produkty nie podlegają w procesie ofertowania nadzorowi właściwych organów, których zadaniem jest zabezpieczenie interesów inwestorów poprzez weryfikację ofert produktu, ocenę ryzyka i ewentualną reakcję. KNF podkreśla także, że oferowanie takich produktów nie jest nielegalne,

jednak ze względu na brak odpowiednich zabezpieczeń wiąże się z istotnym zagrożeniem utraty zainwestowanych środków.

Jednocześnie KNF przypomina o prowadzonych publicznych rejestrach (dostępnych online), które mogą wesprzeć podjęcie właściwego wyboru i ograniczenie ryzyka utraty środków z nim związanego w przypadku decyzji inwestycyjnych.

Artykuły powiązane

45. posiedzenie KNF: przyjęto założenia interwencji produktowej dot. ubezpieczeń na życie z UFK

W dniu 29 października 2019 r. odbyło się 45. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego, podczas którego podjęto wiele dec...

Branża ubezpieczeniowa chce zakończyć tzw. „problem z UFKami”

Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, z informacji podanym przez Polską Izbę Ubezpieczeń wynika, że życiowe zakłady ubezp...

„Pożyczka 3, 2, 1… start!” wraz z ubezpieczeniem

Bank Millennium ruszył z promocją Pożyczki Gotówkowej. W ramach nowych warunków klienci wnioskujący o pożyczkę z 12-mies...