bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dodano: 2018-02-16
Publikator: Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Dziennik Ustaw z dnia 15 lutego 2018 r., poz. 378

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń dokonuje się przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń na dzień 1 października 2018 r.

Zmiana terminu wejścia w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń skutkuje również koniecznością zmiany:

  1. przepisu epizodycznego zawartego w art. 101 ust. 1, odnoszącego się do dodatkowych wymogów dla zakładów ubezpieczeń w zakresie ochrony klientów dotyczących produktów inwestycyjnych opartych na ubezpieczeniu (termin, w jakim ten przepis ma być stosowany, jest powiązany z terminem wejścia w życie ustawy);
  2. przepisu przejściowego zawartego w art. 107 ust. 5, przewidującego termin odbycia pierwszego rocznego szkolenia zawodowego w pełnym wymiarze (proponuje się wydłużenie tego terminu do dnia 31 grudnia 2019 r.).

Projekt ustawy zakłada również dokonanie korekty niektórych przepisów ustawy poprzez zmianę błędnych odesłań zawartych w art. 62 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 3–5 oraz art. 106 ust. 5.

Ustawa weszła w życie w dniu 16 lutego 2018 r.

Pliki do pobrania

nowelizacja_udu.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...