bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Dodano: 2017-09-05
Publikator: Dz. U. 2017 poz. 1089

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Dz. U. 2017 poz. 1089

Ustawa określa zasady:

  • uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta i wykonywania tego zawodu;
  • organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów;
  • działalności firm audytorskich, w tym ich organizacji, oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa;
  • sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, samorządem zawodowym bieg- łych rewidentów oraz jednostkami zainteresowania publicznego;
  • wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym w jednostkach zainteresowania publicznego;
  • tworzenia i działania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego;
  • odpowiedzialności dyscyplinarnej biegłych rewidentów;
  • współpracy międzynarodowej organu nadzoru publicznego, w szczególności z innymi organami nadzoru publicznego z państw Unii Europejskiej i państw trzecich

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 21 czerwca 2017 r. z wyjątkiem art. 55 ust. 1–10, art. 56 ust. 1–9 oraz art. 226, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Pliki do pobrania

ustawa_o_bieglych_rewidentach.pdf

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...