bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r.

Dodano: 2016-06-10
Publikator: Dziennik Ustaw

W dniu 16 lutego 2016 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę nr 14/2016 w sprawie przyjęcia „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. W ww. uchwale zostały wskazane m.in. główne przedsięwzięcia, które będą realizowane przez Ministra Rozwoju we współpracy z właściwymi ministrami w ramach ww. Planu. Z przyjętego Planu wynika w szczególności konieczność dostosowania systemu prawnego w obszarze funkcjonowania istniejących instytucji wspierania rozwoju w celu ich integracji służącej inicjowaniu lub finansowaniu projektów inwestycyjnych, wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i innowacji.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. 2016 poz. 888) wprowadza zmiany zasad nadzoru nad:

  1. Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – przeniesienie kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych na ministra właściwego do spraw gospodarki;
  2. niektórymi spółkami Skarbu Państwa – przeniesienie kompetencji ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa w zakresie reprezentowania Skarbu Państwa na ministra właściwego do spraw gospodarki;
  3. Bankiem Gospodarstwa Krajowego – uwzględnienie ministra właściwego do spraw gospodarki w procedurze powoływania i odwoływania członków organów Banku;
  4. Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych – przeniesienie kompetencji Prezesa Rady Ministrów do wykonywania nadzoru na ministra właściwego do spraw gospodarki.

Ustawa weszła w życie w dniu 30 czerwca 2016 r.

Pliki do pobrania

nowelizacja_ustawy_o_gwarantowanych_ubezpieczeniach_eksportowych.pdf

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...