bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Ustawa o ubezpieczeniach eksportowych przyjęta przez Sejm

Ustawa o ubezpieczeniach eksportowych przyjęta przez Sejm

Dodano: 2023-07-19

W dniu 13 lipca 2023 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw. Akt ten ten umożliwia zwiększenie katalogu ubezpieczeń eksportowych, a dzięki temu więcej podmiotów będzie mogło skorzystać z ubezpieczeń gwarantowanych. Ustawa zawiera również przepisy, które przewidują rozwój odnawialnych źródeł energii. Minister rozwoju i technologii podkreśla, że rozwiązania te pozwolą na szybką reakcję w obliczu globalnych wydarzeń. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych będzie miała możliwość m. in. tworzenia elastycznych instrumentów finansowych dla polskich firm w zakresie ubezpieczeń eksportowych. Nowelizacja wprowadza również możliwość reasekuracji przez KUKE ubezpieczeń casco i OC w transporcie. Przepisy te będą miały jednak zastosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych. Nowe przepisy zapewnią ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom również w zakresie zakupu towarów. Będzie to możliwe poprzez wdrożenie do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na potrzeby dostawy importowej z krajów rozwijających się. Dotyczy to  przypadków, gdy przedsiębiorca ma otwarty przez KUKE limit kredytowy w polisie obrotowej na zagranicznych odbiorców swoich produktów lub usług (ubezpieczenie kredytu kupieckiego w eksporcie). Takie rozwiązanie pozwoli na zwiększenie obrotów handlowych polskich przedsiębiorców, a tym samym umożliwi ich rozwój i zwiększy możliwości współpracy z firmami zagranicznymi. Dzięki temu polscy eksporterzy będą mogli kupować towary i podzespoły wykorzystywane w procesie produkcyjnym, które są niedostępne lub występują w ograniczonej ilości w Polsce, co ostatecznie może zapobiec zakłóceniom łańcucha dostaw. Ustawa wprowadza też rozszerzenie legitymacji KUKE do oferowania ochrony ubezpieczeniowej również w zakresie projektów pozaeksportowych. Chodzi tutaj o ograniczenia do pokrywania ryzyka podmiotom prywatnym i publicznym w zakresie ich działalności służącej transformacji energetycznej Polski i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

Artykuły powiązane

Eksporterzy na Białoruś i Ukrainę nie inwestują w ubezpieczenie

Z danych udostępnionych przez KUKE wynika, że jedynie 15% polskich przedsiębiorców ubezpiecza eksport na Białoruś i tylk...

Dzięki decyzjom KUKE rozwój polskiego biznesu na egzotycznych rynkach będzie łatwiejszy

Dzięki ostatnim decyzjom Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych rozwój działalności biznesowej przez przed...

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: KUKE

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich prz...