bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Podmioty rynku ubezpieczeniowego: KUKE

Podmioty rynku ubezpieczeniowego: KUKE

Dodano: 2016-08-16

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych.

KUKE to polska spółka, a jej akcjonariuszami są Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego.

W dniu 5 kwietnia 1991 r. ubezpieczyciel otrzymał zgodę KNF na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w dziale II, grupy 14-16.

Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce ma prawo do oferowania ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, które zapewniają bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka politycznego. Również, jako jedyny w kraju, ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat.

KUKE Finance S.A. – spółka faktoringowa, finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu – ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

W lutym 2016 r. Marek Czerski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu KUKE. Jest wysoko wykwalifikowanym menedżerem i ekspertem w zakresie ubezpieczeń, reasekuracji, finansów i zarządzania. W skład Zarządu Spółki wchodzą również Katarzyna Kowalska, Piotr Stolarczyk, Janusz Władyczak.

W 2015 r. podpisano 122 nowe umowy ubezpieczenia (w tym 119 polis obrotowych oraz 3 polisy indywidualne), o 81,3% mniej niż w 2014 r. (651 polis). W okresie sprawozdawczym odnowiono także 810 polis zawartych w latach ubiegłych. W porównaniu do 2014 r. liczba ta wzrosła o 218,9% (254 polisy). Na dzień 31 grudnia 2015 r. czynne były 924 polisy, o 10,9% więcej niż w poprzednim roku (833 polisy).

W 2015 r. ubezpieczono obrót w wysokości 516.748.727,60 USD, tj. o 41,0% mniej niż w roku 2014 (875.555.055,16 USD). Z polis obrotowych pochodziło 514.989.902,37 USD ubezpieczonych przez KUKE należności, pozostała część, tj. 1.758.825,23 USD, z polis indywidualnych.

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...