bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym już obowiązuje

Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym już obowiązuje

Dodano: 2015-11-16

W dniu 1 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. 2015, poz. 1513).

Ustawa ma na celu dostosowanie polskich przepisów do aktów prawnych Unii Europejskiej – czyli tzw. dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR. Zgodnie z założeniami, nowe przepisy mają przyczynić się do wzmocnienia stabilności systemu finansowego oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu finansowego.

Nadzorem makroostrożnościowym został objęty cały system finansowy. Organem sprawującym nadzór ma być Komitet Stabilności Finansowej (KSF). W skład Komitetu wchodzą: prezes Narodowego Banku Polskiego, Minister Finansów, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przewodniczący KSF ma być wyznaczany w zależności od tematyki spotkania, czyli posiedzeniom dotyczącym realizacji zadań z zakresu nadzoru makroostrożnościowego będzie przewodniczyć szef NBP, natomiast przewodniczącym spotkań dotyczących zarządzania kryzysowego ma być zgodnie z ustawą Minister Finansów.

Komitet Stabilności Finansowej został pierwotnie utworzony w 2008 r. jako forum współpracy i koordynacji działań w zakresie zarządzania kryzysowego. Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym rozszerzyła mandat KSF o zadania z zakresu nadzoru makroostrożnościowego.

Warto zwrócić uwagę, że ustawa przyznaje również dodatkowe uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych.

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...