bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym już obowiązuje

Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym już obowiązuje

Dodano: 2015-11-16

W dniu 1 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. 2015, poz. 1513).

Ustawa ma na celu dostosowanie polskich przepisów do aktów prawnych Unii Europejskiej – czyli tzw. dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR. Zgodnie z założeniami, nowe przepisy mają przyczynić się do wzmocnienia stabilności systemu finansowego oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu finansowego.

Nadzorem makroostrożnościowym został objęty cały system finansowy. Organem sprawującym nadzór ma być Komitet Stabilności Finansowej (KSF). W skład Komitetu wchodzą: prezes Narodowego Banku Polskiego, Minister Finansów, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego oraz prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Przewodniczący KSF ma być wyznaczany w zależności od tematyki spotkania, czyli posiedzeniom dotyczącym realizacji zadań z zakresu nadzoru makroostrożnościowego będzie przewodniczyć szef NBP, natomiast przewodniczącym spotkań dotyczących zarządzania kryzysowego ma być zgodnie z ustawą Minister Finansów.

Komitet Stabilności Finansowej został pierwotnie utworzony w 2008 r. jako forum współpracy i koordynacji działań w zakresie zarządzania kryzysowego. Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym rozszerzyła mandat KSF o zadania z zakresu nadzoru makroostrożnościowego.

Warto zwrócić uwagę, że ustawa przyznaje również dodatkowe uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustalania wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...