bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych a stawka VAT

Usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych a stawka VAT

Dodano: 2016-09-15
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 Ustawy o podatku VAT, zwolnione z podatku są m.in. usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych. Praktyka prowadzenia działalności gospodarczej wskazuje na różnorodność zakresu współpracy przedsiębiorców z firmami ubezpieczeniowymi. Zazwyczaj celem takiej współpracy jest uatrakcyjnienie oferty handlowej przedsiębiorcy oraz wzrost jego obrotów, a nie typowe pośrednictwo w sprzedaży polis ubezpieczeniowych. Pojawia się więc pytanie, kiedy usługa świadczona we współpracy z ubezpieczycielem podlega zwolnieniu z podatku VAT, a kiedy nie.

W odpowiedzi na tak postawione pytanie pomocny okazuje się być ostatni i prawomocny już wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 lipca 2016 roku (syg. akt VIII SA/Wa 27/16). W wyroku tym sąd wskazał, że „jeżeli efektem czynności podejmowanych przez podatnika w ramach realizacji umowy zawartej z ubezpieczycielem jest wyszukanie klientów i kontaktowanie ich z ubezpieczycielem, dzięki czemu zawierane są usługi ubezpieczenia turystycznego, z tytułu których podatnik otrzymuje stosowną prowizję, to może oznaczać, że przedmiotowe czynności dotyczą kojarzenia klientów z ubezpieczycielem”.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...