bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
UPC Polska i wygórowane koszty wypowiedzenia umowy

UPC Polska i wygórowane koszty wypowiedzenia umowy

Dodano: 2022-10-11
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UPC Polska jest spółką świadczącą konsumentom usługi z zakresu telekomunikacji, na którą UOKiK otrzymał liczne zgłoszenia. Dotyczyły one nieprawidłowości jeśli chodzi o naliczanie i pobieranie rażąco wysokich opłat. Wspomniane w sytuacji, kiedy konsument zrezygnuje z usług przed końcem umowy zawartej na czas oznaczony.

Przypomnijmy, że „zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, w przypadku rozwiązania umowy na czas określony wysokość roszczenia w związku z wypowiedzeniem jej przez abonenta lub z jego winy nie może przekroczyć wysokości przyznanej ulgi, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu od zawarcia do rozwiązania”.

W związku z tym Prezes UOKiK zauważył, że naliczając zawyżone opłaty za wypowiedzenie umowy przed terminem, spółka dokonuje naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. UPC stosuje nieuczciwą praktykę rynkową wówczas, gdy ustala wysokość ulg. W konsekwencji żądane należności w chwili rezygnacji przez klienta przed końcem umowy znacznie przewyższały sumę opłat, jakie poniósłby konsument, gdyby płacił miesięczny abonament do końca okresu trwania umowy.

Prezes UOKiK nakazał UPC Polska zaprzestanie praktyki oraz zwrócenie konsumentom nieprawidłowo pobrane opłaty i nałożył na spółkę karę w wysokości ponad 12,5 miliona złotych. Decyzja ma zostać opublikowana na stronie internetowej przedsiębiorcy. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...