bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
UPC Polska i wygórowane koszty wypowiedzenia umowy

UPC Polska i wygórowane koszty wypowiedzenia umowy

Dodano: 2022-10-11
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UPC Polska jest spółką świadczącą konsumentom usługi z zakresu telekomunikacji, na którą UOKiK otrzymał liczne zgłoszenia. Dotyczyły one nieprawidłowości jeśli chodzi o naliczanie i pobieranie rażąco wysokich opłat. Wspomniane w sytuacji, kiedy konsument zrezygnuje z usług przed końcem umowy zawartej na czas oznaczony.

Przypomnijmy, że „zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, w przypadku rozwiązania umowy na czas określony wysokość roszczenia w związku z wypowiedzeniem jej przez abonenta lub z jego winy nie może przekroczyć wysokości przyznanej ulgi, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu od zawarcia do rozwiązania”.

W związku z tym Prezes UOKiK zauważył, że naliczając zawyżone opłaty za wypowiedzenie umowy przed terminem, spółka dokonuje naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. UPC stosuje nieuczciwą praktykę rynkową wówczas, gdy ustala wysokość ulg. W konsekwencji żądane należności w chwili rezygnacji przez klienta przed końcem umowy znacznie przewyższały sumę opłat, jakie poniósłby konsument, gdyby płacił miesięczny abonament do końca okresu trwania umowy.

Prezes UOKiK nakazał UPC Polska zaprzestanie praktyki oraz zwrócenie konsumentom nieprawidłowo pobrane opłaty i nałożył na spółkę karę w wysokości ponad 12,5 miliona złotych. Decyzja ma zostać opublikowana na stronie internetowej przedsiębiorcy. Przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Artykuły powiązane

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

    Zadaj Pytanie