bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Upadłość Open Finance

Upadłość Open Finance

Dodano: 2022-05-05

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Open Finance. Ponadto wyznaczono syndyka – Pawła Andrzeja Głodka.

Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest nieprawomocne, jednak skuteczne i wykonalne wraz z dniem jego wydania.

W grudniu ubiegłego roku zarząd Open Finance złożył do przywołanego SR wniosek o ogłoszenie upadłości. Powodem tego było istotne pogorszenie sytuacji finansowej spółki – zbyt niskie przychody, które nie pokrywały kosztów oraz brak perspektywy związanej z pozyskaniem finansowania, które pozwoliłoby na funkcjonowanie przez chociażby kilka miesięcy.

Natomiast w kwietniu br. KNF cofnęła Open Finance zezwolenie na prowadzenie działalności odnośnie pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Warto przypomnieć, że spółka była największą firmą doradztwa finansowego w Polsce, której debiut na GPW datuje się na 2011 r.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...