bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Upadłość Open Finance

Upadłość Open Finance

Dodano: 2022-05-05

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Open Finance. Ponadto wyznaczono syndyka – Pawła Andrzeja Głodka.

Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest nieprawomocne, jednak skuteczne i wykonalne wraz z dniem jego wydania.

W grudniu ubiegłego roku zarząd Open Finance złożył do przywołanego SR wniosek o ogłoszenie upadłości. Powodem tego było istotne pogorszenie sytuacji finansowej spółki – zbyt niskie przychody, które nie pokrywały kosztów oraz brak perspektywy związanej z pozyskaniem finansowania, które pozwoliłoby na funkcjonowanie przez chociażby kilka miesięcy.

Natomiast w kwietniu br. KNF cofnęła Open Finance zezwolenie na prowadzenie działalności odnośnie pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Warto przypomnieć, że spółka była największą firmą doradztwa finansowego w Polsce, której debiut na GPW datuje się na 2011 r.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...