bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Upadłość Open Finance

Upadłość Open Finance

Dodano: 2022-05-05

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Open Finance. Ponadto wyznaczono syndyka – Pawła Andrzeja Głodka.

Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest nieprawomocne, jednak skuteczne i wykonalne wraz z dniem jego wydania.

W grudniu ubiegłego roku zarząd Open Finance złożył do przywołanego SR wniosek o ogłoszenie upadłości. Powodem tego było istotne pogorszenie sytuacji finansowej spółki – zbyt niskie przychody, które nie pokrywały kosztów oraz brak perspektywy związanej z pozyskaniem finansowania, które pozwoliłoby na funkcjonowanie przez chociażby kilka miesięcy.

Natomiast w kwietniu br. KNF cofnęła Open Finance zezwolenie na prowadzenie działalności odnośnie pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Warto przypomnieć, że spółka była największą firmą doradztwa finansowego w Polsce, której debiut na GPW datuje się na 2011 r.

Artykuły powiązane

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

#2 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 1

Dokąd zmierza rynek bancassurance? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tej i kolejnych publikacjach oraz w se...

Po kilku miesiącach wracamy z naszym nowym portalem

Po wielu miesiącach prac nad nową odsłoną portalu BeInsured (niestety informatycy nas pokonali i z kilku tygodni zrob...

    Zadaj Pytanie