bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Upadłość Open Finance

Upadłość Open Finance

Dodano: 2022-05-05

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Open Finance. Ponadto wyznaczono syndyka – Pawła Andrzeja Głodka.

Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest nieprawomocne, jednak skuteczne i wykonalne wraz z dniem jego wydania.

W grudniu ubiegłego roku zarząd Open Finance złożył do przywołanego SR wniosek o ogłoszenie upadłości. Powodem tego było istotne pogorszenie sytuacji finansowej spółki – zbyt niskie przychody, które nie pokrywały kosztów oraz brak perspektywy związanej z pozyskaniem finansowania, które pozwoliłoby na funkcjonowanie przez chociażby kilka miesięcy.

Natomiast w kwietniu br. KNF cofnęła Open Finance zezwolenie na prowadzenie działalności odnośnie pośrednictwa kredytu hipotecznego.

Warto przypomnieć, że spółka była największą firmą doradztwa finansowego w Polsce, której debiut na GPW datuje się na 2011 r.

Artykuły powiązane

Ryzyko rynkowe głównym problemem dla ubezpieczycieli w 2024 r.

W dniu 5 lutego 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował...

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...