bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
UOKIK wydał zgodę na przejęcie Nordea OFE przez Aegon PTE

UOKIK wydał zgodę na przejęcie Nordea OFE przez Aegon PTE

Dodano: 2016-09-05
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W dniu 16 sierpnia 2016 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na nabyciu przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. części mienia Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Przedmiotem działalności przedsiębiorców jest zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym. W ramach transakcji Aegon PTE przejmie zarządzanie Nordea OFE oraz nabędzie związane z nim składniki materialne i niematerialne Nordea PTE, m.in. know-how, bazy danych i archiwa. Docelowo, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego nastąpi likwidacja Nordea OFE, w efekcie której członkowie Nordea OFE zostaną przeniesieni do Aegon OFE.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Decyzja wyrażająca zgodę na dokonanie koncentracji wygasa, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od jej wydania.

Pliki do pobrania

decyzja_nr_dkk-122-2016_z_dn_16.08.2016r.-koncentracja_aegon_pte_nordea_pte.pdf

Artykuły powiązane

Łatwiejsza transgraniczna współpraca między organami nadzoru w przypadku zmiany siedziby zakładu ubezpieczeń

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) postanowił uzupełnić swoją decyzję z...

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...