bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
UOKiK uruchomił nową stronę informującą o pozasądowym dochodzeniu roszczeń

UOKiK uruchomił nową stronę informującą o pozasądowym dochodzeniu roszczeń

Dodano: 2017-07-26
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że uruchomił stronę internetową informującą o pozasądowym dochodzeniu roszczeń – www.polubowne.uokik.gov.pl. Znajdują się tam m.in. odpowiedzi na najczęściej zadawane przez konsumentów pytania, np. kiedy może on skorzystać z takiej drogi, ile trwa takie postępowanie, jak ono przebiega. UOKiK zamieścił również wyszukiwarkę podmiotów, które pomogą w rozwiązaniu sporu. Urząd przygotował także ulotkę która zawiera najważniejsze informacje o polubownym dochodzeniu roszczeń.

UOKiK przypomina, że w dniu 10 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (czytaj więcej: Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich). Zgodnie z przepisami, konsument ma możliwość rozwiązać spór pozasądowo, składając wniosek do wyspecjalizowanego podmiotu. Ich dane znajdują się w rejestrze na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W tej chwili wpisanych jest tam 6 podmiotów: Związek Banków Polskich Bankowy Arbitraż Konsumencki – sprawy z zakresu usług finansowych, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej – usługi telekomunikacyjne i pocztowe, Rzecznik Finansowy – podmioty rynku finansowego, Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie – spory pomiędzy konsumentami a liniami lotniczymi, Rzecznik Praw Pasażera Kolei przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego – spory między pasażerami a przewoźnikami kolejowymi oraz inspektorzy Inspekcji Handlowej.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...