bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
UOKiK sprawdza kancelarie prawne obsługujące m.in. posiadaczy ubezpieczeń z UFK

UOKiK sprawdza kancelarie prawne obsługujące m.in. posiadaczy ubezpieczeń z UFK

Dodano: 2020-08-25
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wobec 15 kancelarii prawnych. Weryfikowane są m.in. warunki wynagrodzenia zwłaszcza w przypadku umów zawieranych z posiadaczami kredytów w walutach obcych, obligacji korporacyjnych spółki GetBack i ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...