bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
UNIQA TU S.A.: Rosnący poziom odszkodowań pogarsza wynik techniczny spółki majątkowej

UNIQA TU S.A.: Rosnący poziom odszkodowań pogarsza wynik techniczny spółki majątkowej

Dodano: 2016-08-31

W dniu 30 sierpnia 2016 r. UNIQA przedstawiła wyniki finansowe spółek z grupy uzyskane w I półroczu 2016 r. Z danych wynika, że w tym czasie spółki UNIQA działające w Polsce zebrały 636 mln zł składki przypisanej brutto. Tym samym, odnotowały 1-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. Ponadto, na koniec czerwca br. zysk brutto wyniósł 21,4 mln zł.

W I połowie 2016 r. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zebrało składkę przypisaną brutto na poziomie 575,64 mln. W porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. odnotowano wzrost o 5,3 proc. (546,53 mln zł). Zdaniem ekspertów, jest to efekt odwrócenia trendów na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, gdzie pogarszające się wyniki finansowe rynku zmusiły ubezpieczycieli do podnoszenia cen. UNIQA kontynuuje w tym segmencie politykę utrzymywania cen na poziomie adekwatnym do ponoszonego ryzyka, co przy zmniejszonej presji cenowej ze strony rynku przekłada się na wzrost sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych” – podaje w komunikacie ubezpieczyciel.

W pierwszym półroczu o 29,6 proc., do 186,8 mln zł wzrosła składka ubezpieczeń OC komunikacyjnych. Składka z tytułu ubezpieczeń auto-casco, wzrosła o 36 proc., do 109,1 mln zł. Odnotowano również wzrost przypisu z ubezpieczeń assistance o 62,6 proc. oraz ubezpieczeń wypadkowych o 7,9 proc. Spadek przypisu z ubezpieczeń majątku był związany z dwiema dużymi umowami budowlano-montażowymi, które podwyższały wysokość przypisu w pierwszej połowie poprzedniego roku.

– Poza tym wpływ na przypis składki ma pogłębiająca się walka cenowa w ubezpieczeniach majątku. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń korporacyjnych, masowych, jak i gwarancji. Zastój w realizacji kontraktów infrastrukturalnych ma też przełożenie na spadek liczby wystawianych gwarancji kontraktowych – mówi Andrzej Jarczyk, prezes spółek UNIQA w Polsce.

– Na trudnym rynku UNIQA stawia na rozwój oferty produktowej i stąd w drugim kwartale wdrożyliśmy dwa nowe produkty dla firm. Pierwszy to OC z tytułu prowadzenia działalności dla dużych korporacji, a drugi dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw – „Twój Biznes Plus”. Produkty nie tylko dobrze zostały przyjęte przez agentów i brokerów, ale również samych klientów, co widać w wynikach sprzedaży – dodaje.

W 2015 r. ubezpieczyciel rozpoczął procesy optymalizacji kosztów. Kontynuując je w tym roku, koszty administracji spadły o 7,8 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2015. W dalszym ciągu – podobnie jak cały rynek – musi mierzyć się z problemem rosnącego poziomu średniej szkody rzeczowej w komunikacji (efekt rekomendacji KNF, szczegółowo omówionych na portalu beinsured.pl,: Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej (Wstęp)) oraz bardzo aktywnej działalności kancelarii odszkodowawczych w obszarze szkód osobowych. Te czynniki negatywnie wpływają na poziom szkodowości (wzrost o 16 proc. wypłacanych odszkodowań i świadczeń) i w znacznym stopniu „konsumują” pozytywny wpływ rosnących cen na wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych.

Pozytywnym aspektem jest z kolei wygenerowanie dobrych wskaźników szkodowości w grupach ubezpieczeń majątkowych. Jest to efektem konsekwencji w realizacji polityki oceny ryzyka oraz braku dużej liczby negatywnych zdarzeń pogodowych.

– Rosnący poziom odszkodowań w ubezpieczeniach komunikacyjnych był głównym czynnikiem decydującym o pogorszeniu wyników finansowych UNIQA w pierwszym półroczu 2016 roku – mówi Andrzej Jarczyk, prezes spółek UNIQA w Polsce.

Zysk finansowy brutto za pierwsze 6 miesięcy roku wyniósł 15,64 mln zł był niższy o 43,8 proc. od wyniku uzyskanego rok wcześniej (I-VI 2015: 27,84 mln zł). Zysk netto wyniósł z kolei 12,69 ml zł wobec 22,28 mln zł osiągniętych rok wcześniej (spadek o 43 proc.).

W jutrzejszym wydaniu dziennika przedstawimy wynik finansowy spółki życiowej UNIQA.

Artykuły powiązane

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...

Przewodnik „Ubezpieczenia w transporcie, czyli dlaczego nie warto ryzykować?”

Przewodnik po ubezpieczeniach w transporcie jest już dostępny! Pobierz go już teraz! 👉🏻 POBIERAM...