bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Ubezpieczenia majątkowe
Unijne zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC ppm

Unijne zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC ppm

Dodano: 2024-06-05

Komisja Europejska zakończyła konsultacje publiczne w sprawie unijnego zaświadczenia o ubezpieczeniu OC dla pojazdów mechanicznych.

Celem tego zaświadczenia jest ułatwienie rozpoznania historii ubezpieczenia przy zawieraniu nowej umowy oraz potwierdzenie autentyczności poprzednich ubezpieczeń. Projekt ma zagwarantować jednolity format zaświadczenia we wszystkich państwach członkowskich.

Komisja podkreśla potrzebę zapewnienia równego traktowania klientów przez ubezpieczycieli niezależnie od narodowości. Obecnie obowiązek wydawania tych zaświadczeń spoczywa na Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, co ułatwia kontrolę nad umowami i szkodami. Jednak projekt wymaga poprawy, zwłaszcza w kwestii identyfikacji osób ubezpieczonych, typu pojazdu oraz danych dotyczących wyznaczonego kierowcy. Polska Izba Ubezpieczeń i Insurance Europe również zgłosiły swoje propozycje dotyczące standardowego zaświadczenia.

Ważne jest, aby informacje zawarte w zaświadczeniu były zgodne z danymi już raportowanymi przez zakłady ubezpieczeń do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, co minimalizuje potrzebę zmian w systemach informatycznych.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...