bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Unia pracuje nad nowymi standardami ochrony danych osobowych w Internecie

Unia pracuje nad nowymi standardami ochrony danych osobowych w Internecie

Dodano: 2016-03-20

Komisja Europejska pracuje nad nowymi przepisami, które mają na celu zwiększenie kontroli obywateli nad danymi udostępnianymi i przechowywanymi w Internecie oraz uproszczenie przepisów dla podmiotów zarządzających tymi danymi.

Jak zauważa Komisja, obecne przepisy regulujące tę kwestię są różne dla każdego z państw członkowskich UE. Ostatnia dyrektywa z tego zakresu, przyjęta w 1995 r., pominęła kwestię ujednolicenia przepisów dla całej Wspólnoty tak, aby zagwarantować wystarczającą ochronę danych osobowych obywateli UE.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ma na celu zwiększenie kontroli obywateli nad ich danymi osobowymi pozostawionymi i przetwarzanymi w Internecie. Dyrektywa ma zagwarantować prawo do bycia zapomnianym, łatwiejszego dostępu obywateli do własnych danych osobowych, które są gromadzone i przechowywane przez przedsiębiorstwa. Komisja chce także, aby obywatele byli na bieżąco informowani w przypadku kradzieży ich danych, a także posiadali możliwość prostego sposobu wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych.

Ponadto, nowa dyrektywa poprzez ujednolicenie przepisów państw członkowskich ma ułatwić organom ścigania współpracę w sprawach dotyczących wspólnego zwalczania przestępczości, terroryzmu, przy zachowaniu poszanowania praw i wolności obywateli. Dane osobowe ofiar, podejrzanych oraz świadków przestępstw przetwarzane podczas dochodzenia będą zabezpieczane zgodnie z nowymi standardami określonymi na poziomie unijnym.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...