bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Unia pracuje nad nowymi standardami ochrony danych osobowych w Internecie

Unia pracuje nad nowymi standardami ochrony danych osobowych w Internecie

Dodano: 2016-03-20

Komisja Europejska pracuje nad nowymi przepisami, które mają na celu zwiększenie kontroli obywateli nad danymi udostępnianymi i przechowywanymi w Internecie oraz uproszczenie przepisów dla podmiotów zarządzających tymi danymi.

Jak zauważa Komisja, obecne przepisy regulujące tę kwestię są różne dla każdego z państw członkowskich UE. Ostatnia dyrektywa z tego zakresu, przyjęta w 1995 r., pominęła kwestię ujednolicenia przepisów dla całej Wspólnoty tak, aby zagwarantować wystarczającą ochronę danych osobowych obywateli UE.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ma na celu zwiększenie kontroli obywateli nad ich danymi osobowymi pozostawionymi i przetwarzanymi w Internecie. Dyrektywa ma zagwarantować prawo do bycia zapomnianym, łatwiejszego dostępu obywateli do własnych danych osobowych, które są gromadzone i przechowywane przez przedsiębiorstwa. Komisja chce także, aby obywatele byli na bieżąco informowani w przypadku kradzieży ich danych, a także posiadali możliwość prostego sposobu wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych.

Ponadto, nowa dyrektywa poprzez ujednolicenie przepisów państw członkowskich ma ułatwić organom ścigania współpracę w sprawach dotyczących wspólnego zwalczania przestępczości, terroryzmu, przy zachowaniu poszanowania praw i wolności obywateli. Dane osobowe ofiar, podejrzanych oraz świadków przestępstw przetwarzane podczas dochodzenia będą zabezpieczane zgodnie z nowymi standardami określonymi na poziomie unijnym.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...