bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Umowa leasingu – odbierz sprzęt nawet w ciągu roku od momentu podpisania umowy

Umowa leasingu – odbierz sprzęt nawet w ciągu roku od momentu podpisania umowy

Dodano: 2022-06-07
Publikator: informacja prasowa

Europejski Fundusz Leasingowy (EFL) udostępnia swoim klientom możliwość zawierania umów leasingu. Oczekiwanie na pojazdy, maszyny czy urządzenia może trwać nawet 360 dni.

Omawiana oferta jest odpowiedzią na przerwanie łańcuchów dostaw, które powodowało opóźnienia w procesie produkcji oraz brak dostępności urządzeń i maszyn. Leasing operacyjny z możliwością odbioru sprzętu w ciągu 360 dni od momentu podpisania umowy jest unikalny na naszym rynku.

Z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na odbiór nowego sprzętu, którego przedział wynosi od kilku do kilkunastu miesięcy, standardowe warunki umów leasingu nie do końca odpowiadały rzeczywistej sytuacji rynkowej, z której EFL znalazł wyjście i zaproponował swój produkt. Było to podyktowane świadomością, że aktualne otoczenie polityczno-społeczno-gospodarcze jest dynamiczne, zatem trzeba się do niego dostosować.

Ten specjalny pomysł, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą w naszym kraju i wojnę w Ukrainie, to następujące korzyści dla leasingobiorcy:

  • klient uzyskuje gwarancję finansowania pomimo długiego terminu oczekiwania na nowy sprzęt, wynoszącego do 12 miesięcy;
  • w przypadku przedłużającego się czasu dostawy zostaje podpisany aneks do umowy leasingu;
  • wszystkie wpłaty początkowe, jakie zostały poniesione przy zawarciu umowy leasingu  w danym miesiącu, klient może wpisać w koszty prowadzonej działalności gospodarczej – wiele miesięcy przed odbiorem sprzętu;
  • do momentu odbioru sprzętu leasingobiorca nie ponosi opłat z wyjątkiem opłaty początkowej.

EFL za produkt otrzymał Turbinę Polskiej Gospodarki 2022. To nagroda przyznawana podmiotom, którzy poprzez swoje oferty i narzędzia najefektywniej wspierają w rozwoju oraz pomagają w funkcjonowaniu i utrzymaniu płynności finansowej, a także zapewnieniu bezpieczeństwa małym i średnim przedsiębiorstwom.

Artykuły powiązane

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...

Testament w formie wideo? Innowacja w dziedzinie dziedziczenia

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie nowej formy testamentu, zwanego...