bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Umowa dwustronna pomiędzy UE i USA w sprawie środków ostrożnościowych ubezpieczeń i reasekuracji

Umowa dwustronna pomiędzy UE i USA w sprawie środków ostrożnościowych ubezpieczeń i reasekuracji

Dodano: 2017-09-25

W dniu 22 września 2017 r. podpisana została Umowa dwustronna pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie środków ostrożnościowych odnoszących się do ubezpieczeń i reasekuracji.

Umowa stanowi istotny krok w kierunku współpracy pomiędzy USA i UE w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji, przekazując korzyści ubezpieczycielom i reasekuratorom działającym na terenie całego Atlantyku, oferując im większą pewność prawną, przy jednoczesnym zachowaniu solidnych zabezpieczeń konsumentów.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...