bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Ulga CIT na robotyzację od 2022 roku

Ulga CIT na robotyzację od 2022 roku

Dodano: 2021-07-09

Ministerstwo Finansów przekazało do prekonsultacji projekt zawierający kompleksowy system preferencji wspierających innowacje i proces produkcyjny. Zakłada on nową preferencję dla przedsiębiorców inwestujących w automatyzację stanowiska pracy.

Nowy system ma obowiązywać od 2022 r. Ma on obejmować ulgi: badawczo-rozwojową (B+R), wspierającą prace koncepcyjne nad nowym produktem, usługą bądź procesem, na prototyp, na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, czyli specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach, na robotyzację, która ułatwi otwarcie linii produkcyjnej oraz IP Box, która ma działać symultanicznie z ulgą B+R.

Ulga na robotyzację, tj. zautomatyzowanie stanowisk pracy za pomocą robotów, będzie dotyczyła zarówno zakupu, jak i leasingu nowych robotów przemysłowych. Z projektu wynika, że będzie można odliczyć wydatki poniesione w latach 2022–2026. Jeżeli podatnikowi nie uda się od razu odliczyć kosztów w zeznaniu za rok, w którym poniósł wydatki, będzie mógł to zrobić później ‒ w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych (następujących bezpośrednio po roku, w którym miał prawo skorzystać z odliczenia).

W ramach nowej preferencji podatnicy będą mogli odliczyć dodatkowo od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów kwalifikowanych związanych z inwestycjami na robotyzację, nie więcej niż kwoty uzyskanego dochodu w roku, tj. wydatkami na: zakup lub leasing nowych robotów przemysłowych, a także maszyn i urządzeń peryferyjnych funkcjonalnie z nimi związanych, zakup oprogramowania, zakup urządzeń peryferyjnych czyli osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych, złącza kolizyjne), zakup urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp), szkolenia dla pracowników, którzy będą obsługiwać nowy sprzęt.

Podatnik, który będzie do tego uprawniony, będzie mógł zastosować jednocześnie i ulgę na badania i rozwój (i co do zasady odliczyć 100 proc. kosztów kwalifikowanych, a przypadku kosztów pracowniczych 200 proc.) i ulgę na robotyzację (50 proc. kosztów kwalifikowanych). Nie będzie można odliczyć tych samych wydatków równocześnie w ramach obu ulg. Podatnik będzie mógł wybrać, z której z nich w danym przypadku skorzystać. W obu przypadkach preferencje będzie można rozliczyć dopiero w rocznym rozliczeniu. Oznacza to, że po raz pierwszy koszty robotyzacji będzie można potrącić dopiero w 2023 r. w składanym za 2022 r. zeznaniu rocznym.


  • Artykuł pochodzi z publikacji „Raport prawny”. Więcej pod linkiem.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...