bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ukryty podatek dla kierowców?

Ukryty podatek dla kierowców?

Dodano: 2022-08-26

Opublikowany niedawno projekt zmian w prawie o ruchu drogowym przewiduje odciążenie obywateli, stacji kontroli pojazdów oraz samorządów dzięki zniesieniu opłaty ewidencyjnej pobieranej np. w związku z wydaniem prawa jazdy.

Pojawiają się jednak głosy, że jest to „otwarcie furtki” do tego, aby dotkliwie podnieść opłaty wnoszone do każdej polisy OC przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W konsekwencji może to odbić się na stawkach płaconych przez klientów.

Przypomnijmy, że obecnie ubezpieczyciele wnoszą opłaty na rzecz CEPiKu w wysokości jednego euro od każdej polisy OC. Zmiany w prawie o ruchu drogowym przewidują, że miałoby to być nie jedno euro, ale co najwyżej jeden proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Oznacza to potencjalne podniesienie kosztu dla każdego kierowcy z niecałych pięciu zł (jednego euro) do 57 zł. Byłby to 12-krotny wzrost jej wysokości.

Uśredniając, składka za OC posiadaczy pojazdów mechanicznych to 488 zł. Dodając do tego 57 zł opłaty ewidencyjnej, wzrasta do 545 zł – prawie o 12 proc. dla każdego. Wzrost jest procentowo większy, jeśli weźmiemy pod uwagę średnią składkę za małą przyczepkę lub motorower – około 60 zł. Po wprowadzeniu zmian proponowanych projektem ustawy składka ta wzrośnie o niemal 100 proc.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu – „kluczowy przychód Funduszu stanowi opłata ewidencyjna uiszczana przez zakłady ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów”. Podkreślmy jednak, że zakłady ubezpieczeń uiszczają składkę, ale odgrywają w tym procesie tylko rolę „inkasenta”. Z zebranej od klienta składki odliczają równowartość w złotych jednego euro i wpłacając na konto Funduszu CEPiK.

Ciężko zatem zgodzić się z tym, że zmiany proponowane w projekcie ustawy są ułatwieniami, które stanowią odciążenie finansowe dla obywateli.

Artykuły powiązane

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...

Ubezpieczyciel jednak wypłaci odszkodowanie bliskim ofiar wypadku na A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce 16 września 2023 r. To właśnie tego dnia kierowca jadący z p...

Pracodawca musi prowadzić teczki nawet jeśli nie wykonuje kontroli trzeźwości

Państwowa Inspekcja Pracy oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdzają, że nawet jeśli pracodawca nie wy...