bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
UKNF przypomina o potrzebie zapewnienia przewidywalności w segmencie ubezpieczeń OC komunikacyjnych

UKNF przypomina o potrzebie zapewnienia przewidywalności w segmencie ubezpieczeń OC komunikacyjnych

Dodano: 2017-05-26
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował na swojej stronie internetowej informację o obowiązkowym ubezpieczeniu OC p.p.m. Autorzy opracowania odnosząc się do danych finansowych sektora oraz orzeczeń sądowych, wskazali na potrzebę zapewnienia przewidywalności w zakresie wypłat świadczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC.

„W ocenie KNF, w kontekście powołanego powyżej ustawowego obowiązku w zakresie zasad kalkulacji składki ubezpieczeniowej, szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie przewidywalności i transparentności wypłacanych odszkodowań i ich wysokości. Wpływ na wypłacane odszkodowania i ich wysokość mają przede wszystkim przepisy prawa, a także ich interpretacja dokonywana w ramach orzecznictwa sądów powszechnych oraz działalności Sądu Najwyższego, a w szczególności podejmowane przez SN uchwały rozstrzygające rozbieżności w orzecznictwie” – podano w informacji.

Pliki do pobrania

informacja_o_obowiazkowym_ubezpieczeniu_oc_ppm.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...