bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ugody dla klientów z hipotetycznymi kredytami walutowymi

Ugody dla klientów z hipotetycznymi kredytami walutowymi

Dodano: 2022-01-31
Publikator: informacja prasowa

31 stycznia Bank Ochrony Środowiska wystartował z Programem Ugód dla swoich klientów z nieopłaconymi kredytami zaciągniętymi w walutach obcych. Program realizowany jest na zasadach zaproponowanych przez Przewodniczącego KNF. Kredyty walutowe przeliczane są więc tak, jakby od początku brane były w złotówkach.

Klienci, którzy są zainteresowani zawarciem ugody powinni złożyć wniosek o mediację. Będzie ona prowadzona przy udziale Mediatora Sądu Polubownego przy KNF. Procedura Programu Ugód jest uproszczona. Wniosek o zawarcie ugody można podpisać w dowolnym oddziale banku, a cały proces mediacji jest zdalny. Mediacje prowadzone są bezpłatnie, co więcej, ich rozpoczęcie nie jest tożsame z koniecznością podpisania ugody.

Program Ugód skierowany jest do klientów indywidualnych, którzy zaciągnęli kredyt walutowy w CHF, EUR lub USD na własne cele mieszkaniowe i nadal go spłacają. Kredyt walutowy, po przekształceniu na złotowy, będzie rozliczany tak, jakby od momentu zawarcia był zaciągnięty z złotówkach. Zachowane natomiast zostaną pozostałe parametry kredytu: okres kredytowania i forma spłaty kredytu.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...