bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ugoda pomiędzy Rzecznikiem Finansowym i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Ugoda pomiędzy Rzecznikiem Finansowym i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Dodano: 2022-11-24
Publikator: Rzecznik Finansowy

Niedawno na stronie internetowej rf.gov.pl ukazał się komunikat, który informuje o zawarciu ugody pomiędzy Rzecznikiem Finansowym i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

UNIQA dokonała zmiany podejścia do treści definicji szkody całkowitej. Prowadzi to do stosowania jednolitych zasad kwalifikacji szkody i wyliczenia jej wysokości. Przytoczone w odniesieniu zarówno do szkody całkowitej, jak i szkody częściowej.

Ugoda, którą negocjowano w duchu troski o dobro klientów oraz wzajemnego zrozumienia prezentowanych przez strony stanowisk, została zawarta w interesie ubezpieczonych oraz osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej.

Ugoda została zawarta w dniu 7 listopada br. przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...