bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
UFG o konsekwencjach braku obowiązkowego OC w 2022 r.

UFG o konsekwencjach braku obowiązkowego OC w 2022 r.

Dodano: 2021-12-31
Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny poinformował o wysokości opłat, które będą obowiązywać za brak ważnego obowiązkowego OC w przyszłym roku.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym podstawą do obliczenia kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC jest wysokość płacy minimalnej określonej na 3 010 zł. Opłata ta będzie zależna również od rodzaju posiadanego pojazdu oraz długości okresu, w którym nie był on objęty obowiązkowym OC. Nowe stawki opłat będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Wszystkie pojazdy, które pozostają bez obowiązującej ochrony do 3 dni, będą objęte karą w wysokości 20 proc. pełnej opłaty ubezpieczenia. W okresie od 4 do 14 dni kara wyniesie 50 proc. opłaty, a powyżej 14 dni – jej pełną wartość. W przypadku OC dla rolników, wysokość opłaty za brak obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu będzie wynosiła 1/10 wynagrodzenia minimalnego.

UFG informuje również, że w przypadku wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, która powinna zostać uzasadniona, instytucja może umorzyć opłatę częściowo lub w całości.

Artykuły powiązane

I kwartał 2023 r.: mniej szkód, wyższe odszkodowania

W dniu 24 maja 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji UFG d...

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

    Zadaj Pytanie