bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
UFG: Mniej pojazdów bez OC

UFG: Mniej pojazdów bez OC

Dodano: 2016-04-10
Publikator: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Jak podaje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, do około 150 tysięcy zmniejszyła się liczba pojazdów bez polisy OC w Polsce. W opinii Funduszu stanowi o pokłosie zwiększonych kontroli UFG prowadzonych z wykorzystaniem ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych. Ponad połowa pojazdów bez OC identyfikowana jest w ten sposób.

– Nasze nowe szacunki dotyczące nieubezpieczonych opieramy na analizie trendów obserwowanych przez Fundusz od 25 lat, w tym między innymi spadku samej liczby wypadków powodowanych przez nieubezpieczonych – mimo wzrostu liczby pojazdów jeżdżących po polskich drogach. Analizy te wskazują, że odsetek pojazdów bez OC w ogólnej liczbie ubezpieczonych pojazdów – spadł o trzy punkty procentowe do 0,7 procent czyli do około 150 tysięcy pojazdów – mówi Elżbieta Wanat- Połeć, prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Precyzyjne ustalenie liczby nieubezpieczonych pojazd jest w dalszym ciągu utrudnione. Oszacowany wynik zależy od wielu czynników, przede wszystkim wykorzystanej metody, przyjętych danych. W przypadku tych ostatnich dla UFG problem stanowi jakość i zawartość informacji w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK). Zawiera ona dane o pojazdach faktycznie użytkowanych, jak też nieużytkowanych, czyli takich, które przez co najmniej osiem lat nie przechodziły badania technicznego. Natomiast, przyjmując do obliczeń wyłącznie dane pochodzące z kontroli drogowych policji, można przyjąć, że liczba nieubezpieczonych samochodów poruszających się po drogach mieści się w przedziale 80 – 85 tys.

Ogólnopolska baza polis OC i AC, na podstawie której UFG dokonuje swych szacunków, jest budowana od 12 lat. Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej podają dane potrzebne do wypełnienia bazy. W 2005 r. zawierała ona 28 mln danych, 10 lat później liczba rekordów wzrosła do ponad 300 mln, przy czym wypełnienie bazy danymi o sprzedanych polisach OC sięga 100 proc. Baza jest także aktualizowana różnymi funkcjonalnościami, np. cztery lata temu Fundusz wdrożył system automatycznego identyfikowania pojazdów bez OC. System wykrywa m. in. przerwy w ubezpieczeniu lub porównuje daty wystawienia polisy OC i rejestracji pojazdu.

– W efekcie 50 procent pojazdów bez polisy OC zostaje zidentyfikowanych już bez kontroli drogowych, a wyłącznie na podstawie działań Funduszu po weryfikacji danych w ogólnopolskiej bazie polis komunikacyjnych – mówi Hubert Stoklas, wiceprezes UFG.

Dzięki temu, liczba spraw o brak OC, zarejestrowanych na podstawie kontroli Funduszu, wzrosła w ostatnich latach prawie trzykrotnie do poziomu 36 tysięcy spraw wniesionych w 2015 r. Ogólna liczba wszystkich spraw o brak OC wniesionych w poprzednim roku wyniosła 85 tys. – o 14 proc. więcej niż w 2014 r. Co 8. sprawa zakończyła się nałożeniem kary. W sumie w 2015 r. właściciele bez ubezpieczenia OC wnieśli na konto UFG rekordową sumę 55 mln zł, tj. o 25 proc. więcej niż w poprzednim roku.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...