bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
UE za wzmocnieniem nadzoru nad transgraniczną działalnością zakładów ubezpieczeń. MF przygotowało kolejny projekt zmian

UE za wzmocnieniem nadzoru nad transgraniczną działalnością zakładów ubezpieczeń. MF przygotowało kolejny projekt zmian

Dodano: 2020-06-30

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został umieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UC33). Nowelizacja obejmuje m.in. ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, który ma na celu wdrożenie do obszaru polskiego prawa ubezpieczeniowego nowych unijnych regulacji, powstałych po przeglądzie przepisów dot. ESAs. Obejmują one m.in. zwiększenie nadzoru nad transgraniczną działalnością ubezpieczycieli i udzielania informacji.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...