bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Dane osobowe
Udostępnianie zakładowi ubezpieczeń dokumentów prywatnych w związku z wypadkami i zdarzeniami losowymi

Udostępnianie zakładowi ubezpieczeń dokumentów prywatnych w związku z wypadkami i zdarzeniami losowymi

Dodano: 2014-11-19

Udostępnianie zakładowi ubezpieczeń dokumentów prywatnych w związku z wypadkami i zdarzeniami losowymi.

Teza:

Przepis art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151)  stanowi samoistną podstawę prawną do domagania się przez zakład ubezpieczeń, przy spełnieniu warunków wymienionych w tym przepisie od innych podmiotów jakimi są sądy, prokuratura, policja, organy i instytucje określonych informacji i materiałów. Chodzi tu o informacje i materiały będące w dyspozycji podmiotów zobowiązanych do ich udostępnienia niezależnie od sposobu, w jaki weszły w ich posiadanie. Koniecznym warunkiem jest natomiast, aby informacje lub materiały, o jakich mowa w tym przepisie były niezbędne zakładowi ubezpieczeń w celu realizacji zadań określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej. 

 

Sygn. I OSK 465/10

 

Pliki do pobrania

i_osk_465_10__obowiazek_udostepniania_zakladowi_ubezpieczen_dokumentow_prywatnych_w_zwiazku_z_wypadkami_i_zdarzeniami_losowymi_.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...