bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Udogodnienia technologiczne w Concordii

Concordia Ubezpieczenia w ostatnim czasie wprowadziła dwa nowoczesne systemy informatyczne mające zastosowanie w procesie przygotowywania ofert oraz likwidacji szkód. Nowości mają na celu przede wszystkim przyspieszyć, usprawnić i podnieść jakość obsługi klientów, a także wspomóc codzienne funkcje zakładu i podmiotów z nim współpracujących.

Concordia Aztec Reader oraz System Obsługi Świadczeń (SOŚ), bo mowa o tych dwóch narzędziach, zostały zaprojektowane głównie z myślą o klientach, jak też pracownikach biorących udział w likwidacji szkód lub przygotowywaniu ofert ubezpieczenia przez pośredników.   

Aplikacja Concordia Aztec Reader to narzędzie dedykowane agentom współpracujących z zakładem. System po wpisaniu odpowiednich parametrów wyszukuje i przygotowuje najlepszą ofertę ubezpieczenia komunikacyjnego pod konkretnego klienta.  

– Wystarczy uruchomić aplikację i zeskanować tzw. QR kod z dowodu rejestracyjnego pojazdu. W ciągu kilku sekund pośrednik uzyskuje cenę za pakiet ubezpieczeń OC, Auto Casco, NNW kierowcy i pasażerów oraz Auto Assistance. Co ważne, uzyskana oferta może zostać zapisana w Systemie Obsługi Sprzedaży Rubinet, dzięki czemu oszczędzamy czas i unikamy błędów – podsumowuje Mariusz Gilicki – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych Concordii Ubezpieczenia.

Drugie narzędzie – System Obsługi Świadczeń (SOŚ) stawia na kompleksową obsługę procesu likwidacji szkód życiowych. System usprawnia i przyspiesza wypłatę świadczeń w dogodnej dla klienta formie. Narzędzie obsługuje cały proces likwidacji szkody życiowej: od momentu zgłoszenia roszczenia z tytułu polis życiowych, poprzez orzeczenie lekarskie, na wypłacie świadczenia kończąc. Także konsument może na bieżąco śledzić wydawane przez towarzystwo decyzje na każdym etapie procesu.

– W momencie podjęcia przez Biuro Likwidacji Świadczeń decyzji w sprawie zgłoszonego roszczenia, klient otrzymuje ją automatycznie (poprzez SOŚ) – tłumaczy Piotr Adamczyk – Dyrektor Biura Likwidacji Szkód Concordii Ubezpieczenia. – Informuje go o tym wiadomość SMS, natomiast drogą mailową trafiają do klienta szczegóły dotyczące jego sprawy: rodzaj decyzji i ewentualna wysokość odszkodowania – dodaje.

Z punktu widzenia obsługi procesu, SOŚ zapewnia pełną integrację dotychczasowych narzędzi wykorzystywanych w procesie likwidacji szkód, stosowanych przez wszystkie jednostki biorące udział w procesie. System jest bowiem w pełni zintegrowany z Systemem polisowym, Repozytorium dokumentów oraz narzędziem do wysyłki maili i wiadomości SMS. Jest to niezwykle przydatne w procesie zgłaszania zdarzenia (automatyczne zaciąganie danych na temat klienta, zawartych przez niego polis), jego weryfikacji, a także procesu komunikacji z nim.

– Dzięki Systemowi, pracownicy Biura Likwidacji Świadczeń mają możliwość szybkiego i precyzyjnego filtrowania potrzebnych danych, dzięki czemu na bieżąco mogą monitorować i zarządzać procesem likwidacji świadczeń – mówi Piotr Adamczyk. – Mogą np. przypisać zgłoszenie do odpowiedniej osoby, skierować zapytanie uszczegóławiające do innego pracownika, orzecznika lekarskiego lub klienta, czy zrobić notatki przydatne w sprawie.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...