bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 sierpnia 2011 roku.

Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 sierpnia 2011 roku.

Dodano: 2014-10-02
Publikator: Krajowa Izba Odwoławcza
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w uchwale z dnia 16 sierpnia 2011 roku., sygn. akt: KIO/KD 64/11 potwierdziło, iż nie jest dopuszczalnym wybór podmiotu ubezpieczającego pracowników w trybie zamówienia z wolnej ręki z na wystąpienie niekorzystnych rozwiązań dla pracowników. KIO wskazało, iż Usługa objęta przedmiotem zamówienia ma charakter usługi odpłatnej, której finansowanie odbywać będzie się w oparciu o środki publiczne znajdujące się na rachunku bankowym zamawiającego. Poza tym, zdaniem KIO, jeżeli zamawiający miał  wątpliwości co do wyboru trybu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie umów pracowniczych grupowych ubezpieczeń na życie, to powinien kierować się ogólną regułą Prawa zamówień publicznych wynikającą z art. 10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zasadą prymatu trybów przetargowych dla udzielenia zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania

64-11_kio_uchwala.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...