bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 sierpnia 2011 roku.

Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 sierpnia 2011 roku.

Dodano: 2014-10-02
Publikator: Krajowa Izba Odwoławcza
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w uchwale z dnia 16 sierpnia 2011 roku., sygn. akt: KIO/KD 64/11 potwierdziło, iż nie jest dopuszczalnym wybór podmiotu ubezpieczającego pracowników w trybie zamówienia z wolnej ręki z na wystąpienie niekorzystnych rozwiązań dla pracowników. KIO wskazało, iż Usługa objęta przedmiotem zamówienia ma charakter usługi odpłatnej, której finansowanie odbywać będzie się w oparciu o środki publiczne znajdujące się na rachunku bankowym zamawiającego. Poza tym, zdaniem KIO, jeżeli zamawiający miał  wątpliwości co do wyboru trybu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie umów pracowniczych grupowych ubezpieczeń na życie, to powinien kierować się ogólną regułą Prawa zamówień publicznych wynikającą z art. 10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zasadą prymatu trybów przetargowych dla udzielenia zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania

64-11_kio_uchwala.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...