bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 sierpnia 2011 roku.

Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 sierpnia 2011 roku.

Dodano: 2014-10-02
Publikator: Krajowa Izba Odwoławcza
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w uchwale z dnia 16 sierpnia 2011 roku., sygn. akt: KIO/KD 64/11 potwierdziło, iż nie jest dopuszczalnym wybór podmiotu ubezpieczającego pracowników w trybie zamówienia z wolnej ręki z na wystąpienie niekorzystnych rozwiązań dla pracowników. KIO wskazało, iż Usługa objęta przedmiotem zamówienia ma charakter usługi odpłatnej, której finansowanie odbywać będzie się w oparciu o środki publiczne znajdujące się na rachunku bankowym zamawiającego. Poza tym, zdaniem KIO, jeżeli zamawiający miał  wątpliwości co do wyboru trybu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie umów pracowniczych grupowych ubezpieczeń na życie, to powinien kierować się ogólną regułą Prawa zamówień publicznych wynikającą z art. 10 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zasadą prymatu trybów przetargowych dla udzielenia zamówienia publicznego.

Pliki do pobrania

64-11_kio_uchwala.pdf

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...