bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia 2011 r.

Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia 2011 r.

Dodano: 2014-10-02
Publikator: Krajowa Izba Odwoławcza
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w uchwale z dnia 14 stycznia 2011 r. Sygn. akt: KIO/KU 108/10 stwierdziła, że fakt zawarcia ważnej umowy ubezpieczeniowej może potwierdzać również polisa jeszcze ,,nieopłacona” (zgodnie z art. 813 § 2 Kodeksu cywilnego, można zapłacić składkę ubezpieczeniową w ciągu 14 dni od doręczenia polisy, zgodnie z art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel może ponosić odpowiedzialność jeszcze przed uiszczeniem składki – a więc można dysponować polisą ważną, lecz jeszcze nieopłaconą) – w świetle obowiązujących przepisów, nie ma przeszkód, aby taką polisę uznać za ,,inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest „ubezpieczony”, o którym mowa w Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Pliki do pobrania

108-10_kio_uchwala.pdf

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...