bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Akty Prawne
Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia 2011 r.

Uchwała Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 stycznia 2011 r.

Dodano: 2014-10-02
Publikator: Krajowa Izba Odwoławcza
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) w uchwale z dnia 14 stycznia 2011 r. Sygn. akt: KIO/KU 108/10 stwierdziła, że fakt zawarcia ważnej umowy ubezpieczeniowej może potwierdzać również polisa jeszcze ,,nieopłacona” (zgodnie z art. 813 § 2 Kodeksu cywilnego, można zapłacić składkę ubezpieczeniową w ciągu 14 dni od doręczenia polisy, zgodnie z art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel może ponosić odpowiedzialność jeszcze przed uiszczeniem składki – a więc można dysponować polisą ważną, lecz jeszcze nieopłaconą) – w świetle obowiązujących przepisów, nie ma przeszkód, aby taką polisę uznać za ,,inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest „ubezpieczony”, o którym mowa w Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Pliki do pobrania

108-10_kio_uchwala.pdf

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...