bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 33,6 mld zł

Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 33,6 mld zł

Dodano: 2022-12-13
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Z danych udostępnionych przez PIU wynika, że w ciągu trzech kwartałów br. ubezpieczyciele wypłacili niemal 33,6 mld zł odszkodowań i świadczeń.

To o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Znacząco wzrosły wypłaty związane ze szkodami majątkowymi, zwłaszcza te wynikające z działania ognia i innych żywiołów. Łącznie sięgnęły one 3,3 mld zł, a to z kolei oznacza 32 proc. wzrost w stosunku do 2021 r.

W kontekście powyższego warto zwrócić uwagę na kluczowe liczby:

 • 33,6 mld zł odszkodowań i świadczeń dla poszkodowanych, w tym:
  • 12 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC);
  • 7,1 mld zł z pozostałych ubezpieczeń majątkowych i osobowych;
  • 14,5 mld zł z ubezpieczeń na życie;
 • na ubezpieczenia przeznaczyliśmy 52,7 mld zł, o 3,6 proc. więcej niż rok wcześniej;
 • 79,9 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne;
 • 16,8 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu;
 • 1 mld zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele.

Materiał źródłowy znajduje się pod adresem: https://piu.org.pl/ubezpieczyciele-wyplacili-336-mld-zl-odszkodowan-i-swiadczen/.

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...