bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 33,6 mld zł

Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym prawie 33,6 mld zł

Dodano: 2022-12-13
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Z danych udostępnionych przez PIU wynika, że w ciągu trzech kwartałów br. ubezpieczyciele wypłacili niemal 33,6 mld zł odszkodowań i świadczeń.

To o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Znacząco wzrosły wypłaty związane ze szkodami majątkowymi, zwłaszcza te wynikające z działania ognia i innych żywiołów. Łącznie sięgnęły one 3,3 mld zł, a to z kolei oznacza 32 proc. wzrost w stosunku do 2021 r.

W kontekście powyższego warto zwrócić uwagę na kluczowe liczby:

 • 33,6 mld zł odszkodowań i świadczeń dla poszkodowanych, w tym:
  • 12 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC);
  • 7,1 mld zł z pozostałych ubezpieczeń majątkowych i osobowych;
  • 14,5 mld zł z ubezpieczeń na życie;
 • na ubezpieczenia przeznaczyliśmy 52,7 mld zł, o 3,6 proc. więcej niż rok wcześniej;
 • 79,9 mld zł aktywów ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne;
 • 16,8 mld zł aktywów było ulokowanych w akcjach spółek z GPW i innych papierach o zmiennej kwocie dochodu;
 • 1 mld zł podatku dochodowego zapłacili ubezpieczyciele.

Materiał źródłowy znajduje się pod adresem: https://piu.org.pl/ubezpieczyciele-wyplacili-336-mld-zl-odszkodowan-i-swiadczen/.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...