bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Ubezpieczyciel może korzystać z usług detektywów do oceny zasadności roszczenia

Ubezpieczyciel może korzystać z usług detektywów do oceny zasadności roszczenia

Dodano: 2021-02-18
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 września 2020 r. (sygn. akt I CSK 628/18) orzekł, że ubezpieczyciel może podjąć działania służące przeprowadzeniu wstępnej oceny zasadności wystąpienia ze stosownym żądaniem, ale działania takie nie mogą w sposób nieproporcjonalny ingerować w sferę prywatności uprawnionego do tego świadczenia.

Pliki do pobrania

i_csk_628_18.pdf

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...