bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Ubezpieczenie Twojego dziecka

Ubezpieczenie Twojego dziecka

Dodano: 2022-08-06
Publikator: informacja prasowa

W Polsce wszystkie osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, mają prawo do opieki zdrowotnej. Przytoczone jest niezależne od tego czy zostały ubezpieczone, czy też nie. Przypomnijmy, że to na opiekunach ciąży obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego.

Opiekun może zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego w pracy, urzędzie pracy (jeśli jest zarejestrowany jako bezrobotny) lub osobiście w placówce ZUS (jeśli prowadzi działalność gospodarczą). W takiej sytuacji dziecko ma zapewnioną bezpłatną opiekę medyczną finansowaną przez NFZ ze składek opiekuna. Natomiast w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie ubezpieczone, wówczas opieka będzie finansowana przez NFZ z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

W jednym i drugim przypadku ubezpieczenie zapewnia podstawowy zakres ochrony. Dziecko może bezpłatnie korzystać z podstawowej opieki lekarskiej, przebywać bezpłatnie w szpitalu i mieć wykonywane zabiegi, operacje. Takie ubezpieczenie nie zawsze jednak jest wystarczające. Dlatego też rodzice chętnie szukają dodatkowych rozwiązań.

Jednym ze sposobów, który pozwala finansowo zabezpieczyć rodzinę w razie nieszczęśliwego wypadku dziecka jest nieobowiązkowe ubezpieczenie szkolne. Zazwyczaj jest to ubezpieczenie grupowe następstw nieszczęśliwych wypadków zarówno w trakcie roku szkolnego, jak i w czasie wakacji. Zakres obowiązywania ubezpieczenia może być różny w zależności od pakietu – może obejmować np. także drogę do szkoły, udział w wycieczce i zajęcia dodatkowe.

Warto podkreślić, że grupowe ubezpieczenia szkolne mają zazwyczaj sumę ubezpieczenia wynoszącą ok. 50 tys. złotych. Wysokość świadczenia będzie więc niewielka. Należy jednak pamiętać, że na ostateczną kwotę świadczenia będzie miała wpływ suma ubezpieczenia oraz procent  sumy  przyznawany za konkretny uraz. Podkreślmy, że ubezpieczenia szkolne dotyczą następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli zatem dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu lub zachoruje nie w wyniku zdarzenia losowego, opiekun nie otrzyma odszkodowania z ubezpieczenia szkolnego.

Ubezpieczenie szkolne dotyczy wyłącznie dzieci, które się uczą. W zależności od oferty może to być ubezpieczenie dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, szkolnym oraz dla studentów. Młodsze dzieci (np. poniżej jednego roku) nie mogą być objęte tym ubezpieczeniem.

Innym z kolei sposobem na dodatkowe ubezpieczenie dziecka jest indywidualny zakup polisy ubezpieczenia na życie. W tym miejscu zachęcamy, aby zapoznać się z propozycjami poszczególnych firm ubezpieczeniowych, ponieważ mają one wiele do zaoferowania.

Artykuły powiązane

KNF zaktualizował i uzupełnił pytania dotyczące SFDR

W dniu 23 listopada 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w zakładce „Pytania i odpowiedzi (Q&am...

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reo...

Dodatkowe świadczenia ubezpieczyciela to koszty uzyskania przychodu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 września 2023 r. (sygn. akt III SA/Wa 1248/23) orzekł, że...